Курсовая: Теорія виробництва економічних благ (ID:23490)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Теорія виробництва економічних благ (Код работы:23490)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 23490
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 402
Просмотр
«Теорія виробництва економічних благ»
СодержаниеВСТУП 3
1 ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 5
2 ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА. ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 12
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
Додаток 1 27
Литература1. Візер фон Фридрих.Сумарна корисність. – Одеса, 1974 р.
2. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко.- К.: Видавничий центр «Академія», 2004
3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2001
4. Задоя А.О. Мікроекономіка. – Київ: Знання, 2000 р.
5. Мікроекономіка. Підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін. За заг. ред. О.О Мамалуя- К.: Юрінком Інтер, 2003
6. Мікроекономіка: Підручник для студентів вузів / За ред. Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. - К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000.
7. Основи економічної теорії: навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2003
8. Політична економія. Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. За ред. д-ра економічних наук проф. К.Т. Кривенка- К.: КНЕУ, 2001
9. Політична економія. Навчальний посібнік вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова.- К.: Академвидав, 2004
10. Політична економія.: Навчальний посібник, / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев та ін. : За заг. ред. Г.А. Оганяна – К.: МАУП, 2003.
11. Тигова Т.Н.. Микроэкономика: Краткий курс лекций. 3-е издание, стереотипное. – Киев, МАКП, 2003.
Дополн. информация2392
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Теорія виробництва економічних благ

  ВСТУП 3 1 ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 5 2 ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА. ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 12 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26 Додаток 1 27
 • Теорія виробництва економічних благ

  ВСТУП 3 1 ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 5 2 ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА. ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 12 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26 Додаток 1 27
 • Пропозиція суспільних благ

  1. Особливості пропозиції суспільних благ у сучасних умовах 3 2. Ефективність надання суспільних благ в Україні 13 Література 24
 • Характеристика техніко-економічних показників виробництва

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика економічної ефективності виробництва. 5 1.1. Характеристика та вимірювання ефективності виробництва. 5 1.2. Ефективність використання факторів виробництва. 7 Розділ 2. Техніко-економічні показники ефективності виробництва. 10 2.1. Собівартість продукції, значення собівартості у формуванні техніко-економічних показників виробництва. 10 2.2. Продуктивність праці, значення продуктивності праці у формуванні техніко-економічних показників виробництва. 18 2.3. Амортизація та її значення у формуванні техніко-економічних показників виробництва. 24 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35-40 Мета дослідження – розглянути, що являє собою економічна ефективність виробництва, а також продемонструвати значення основних техніко-економічних показників підприємства для його подальшої продуктивної господарської діяльності. Предметом дослідження є такі техніко-економічні показники як собівартість продукції, продуктивність праці та амортизація. Об’єктом дослідження даної роботи є економічна ефективність виробництва, яка виражена техніко-економічними показниками підприємства, за допомогою яких можна визначити основні напрямки розвитку діяльності підприємства.
 • Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея

  Вступ 3 1. Основні праці та основні думки 4 2. Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея. Трактат з політичної економії 6 3. «Закон Сея» 13 Висновки 14 Список використаних джерел 15


© 2013 - 2019 refsbank.info