Диплом: Правові основи бюджетного процесу в Україні (ID:1929)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правові основи бюджетного процесу в Україні (Код работы:1929)

Информация о работе Раздел: Финансовое право
Вид работы: Диплом
Объем: 80 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 1929
Добавлена: 16.01.2005
Просмотров: 2709
Просмотр
«Правові основи бюджетного процесу в Україні»
Содержание1. Вступ 3
2.Поняття бюджетного процесу 6
3. Учасники бюджетного процесу 12
4.Окремі стадії бюджетного процесу 22
5. Специфіка та порівняльний аналіз бюджетного процесу на рівні державного бюджету та місцевих бюджетів 31
6.Практика застосування норм права, що регламентують бюджетний процес 39
7.Шляхи удосконалення нормопроектування у сфері бюджетних правовідносин 45
8. Висновки 60
Література 65
Додаток А. Схема бюджетного процесу 74
Додаток Б. Календар бюджетних процесів '2004 та '2005 (згідно з Бюджетним кодексом України та фактичним виконанням) 76
Додаток В. Інституції, що здійснюють контроль в процесі бюджетного циклу 78
Додаток Г. Положення Конституції України, які регламентують деякі питання, пов’язані з бюджетним процесом 79
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Бюджетний Кодекс України від 2001.06.21 №2542-III.
3. .Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 22.03.2001р. та підписаний Президентом України 21.06.2001 р. – К.: в-во “АртЕк”, 2001. – 76 с.
4. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181 // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
5. Закон України “Про бюджетну систему України” від 29.06.1995 р. // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т.1. – С.48-70.
6. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР // Голос України. – 1997. – 25 березня. – № 52. – С.6-7.
7. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про бюджетну систему Української РСР” від 29.06.1995 р. № 253/95-ВР // Голос України. – 1995. – 18 липня. – № 107-108. – С.5-9.
8. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 р. № 2939-XII // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т.5. – С.13-20.
9. Закон України “Про Рахункову палату” від 11.07.1996 р. № 315/96-ВР // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1997. – Т.11. – С.60-76.
10. Закон України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оплату праці"” від 10 липня 2003 року № 1086-IV.
11. Закон України „Про Державний бюджет України на 1999 рік” вiд 31.12.1998 № 378-XIV.
12. Закон України „Про Державний бюджет України на 2000 рік” вiд 17.02.2000 № 1458-III.
13. Закон України „Про Державний бюджет України на 2001 рік” вiд 07.12.2000 № 2120-III.
14. Закон України „Про Державний бюджет України на 2002 рік” вiд 20.12.2001 № 2905-III.
15. Закон України „Про Державний бюджет України на 2003 рік”. Затв. 26 груд. 2002 р. № 380-IV // Голос України.- 2003.- 10 січ.- С. 4-8.
16. Закон України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” від 27 листопада 2003 року N 1344-IV.
17. Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23 грудня 2004 року N 2285-IV.
18. Закон Української РСР “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509-XII // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т.51 – С.37-47.
19. Закон УРСР “Про бюджетну систему Української РСР” від 05.12.1990 р. № 512-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 1. – С.3-10.
20. Указ Президента “Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію” від 21.08.1995 р. № 760 (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента від 05.03.2002 р. № 218/2002) // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
21. Указ Президента України “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” від 28.06.1999 р. № 761/99 // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
22. Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів” від 23.05.2001 р. № 334/2001 // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
23. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування” (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 24.04.2003 р. № 369/2003) від 05.01.2002 р. № 1133/2002 // Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.82-83.
24. Указ Президента України «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері» від 25 грудня 2001 року N 1251/2001.
25. Наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" № 604 від 27 грудня 2001 року.
26. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження правил оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України” від 06.05.1996 р. №170/96 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - № 27. – С.350-353.
27. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік ” від 19 червня 2003 року N 987-IV.// Голос України. –2003. –№129.
28. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік ” від 24 червня 2004 року N 1854-IV.
29. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік ” від 24 червня 2004 року № 1854-IV.
30. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 1997 рік (бюджетна резолюція)” від 03.07.1996 р. № 260/96 // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
31. Постанова Верховної Ради України “Про Основні положення податкової політики в Україні” від 04.12.1996 р. № 561/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст.40. – С.71-75.
32. Постанова Верховної Ради України “Про податкову політику в Україні та заходи щодо удосконалення податкового законодавства” від 12.05.1999 р. № 641-XIV // Голос України. – 1999.– 2 червня. – № 98. – С.9.
33. Постанова Кабінету Міністрів України “Питання Державного казначейства” від 31.07.1995 р. № 590 // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків” від 29.04.1996 р. № 465 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 15 травня. – № 84-85. – С.13.
35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду” від 29.03.2002 р. № 415 // Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.76-81.
36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів” від 24.02.2003 р. № 207 // Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.11-13.
37. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік” від 29.12.2000 р. № 1932 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – С.137-186.
38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 23.09.1998 р. № 1511 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 1 жовтня. – № 188-189. – С.9-12.
39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 05.09.2001 р. № 1195 // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
40. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" від 20.10.2003 №4000-1.
41. Проект Закону України "Про врегулювання міжбюджетних відносин на рівні районів, територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань" від 18.07.2003 №4006.
42. Проект Закону України "Про Державне казначейство України" вiд 09.12.2003 №4471.
43. Проект Закону України "Про міжбюджетні відносини на рівні районів, міст обласного значення та територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, їх об'єднань" (офіційний текст Закону) від 08.09.2003 №4006-1.
44. Проект Закону України "Про резервний фонд бюджету" вiд 06-02-2004 №5090.
45. Проект концепції розвитку Міністерства фінансів України. Ухвалено рішенням колегії Міністерства фінансів України від 18.12.1996 р. № 11 // Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – К.: НДФІ. – 1996. – С.13-14.
46. Аналіз основних напрямків бюджетної політики на 2003 р.. Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету, Червень 2002р.
47. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
48. Бюджетная система Федеративной Республики Германия / Das Bundesministerium der Finanzen. – Bonn, April, 1994. – 176 с.
49. Бюджетний і податковий огляд. Січень-грудень 2001 р. Аналіз бюджету-2002 / Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету. – К.: ГФА, 2002. – 128 с.
50. Бюджетний моніторинг: Аналіз положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”. – Київ, 2004. – 51 с.
51. Бюджетний процес в України: збірник нормативно-інструктивних матеріалів /Упорядники: С.І. Мельник, З.М.Луценко, І.Ф. Щербина, А.В.Данілова. К.:Мінфін, 2002. – 295 с.
52. Бюджетування результативності (Бюджетний процес та результативність використання бюджетних коштів).Підручник. Підготовлено Річардом Ю. Зоді, директором за участю М. Скота Лоуренса та Дональда П. Лейсі. Інститут державного управління, Політехнічний інститут і Університет штату Вірджинія Блексбер, Вірджинія 24061, Січень 1987 р. – 147 с.
53. Виконання місцевих бюджетів України: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.М. Сивульська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 201 с. — укp.
54. Волошин Д. Бюджетнe реформування: через призму законотворчості // Український Регіональний Вісник. –2001. –№19. –С.6.
55. Волошин Д. Бюджетнe реформування: через призму законотворчості // Український Регіональний Вісник. –2001. –№19. –С.6.
56. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Ю. Дерлиця; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с. — укp.
57. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Ю. Дерлиця; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 205 с. — укp.
58. Деякі питання бюджетного процесу в США: Американський досвід // Аспекти самоврядування. – 1999. – № 2 (4). – С.10-14.
59. Дімітрієв І.Г. Пора переходити від “ручного” режиму управління до наукового // Трибуна. – 1999. – № 1-2. – С.13-15.
60. Еволюція Головної контрольної служби. Закон 1921 року про державний бюджет / Фонд ”Україна-США”. Програма сприяння парламентові України. – 3 с.
61. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2010 роки: Послання Президента України. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002.
62. Зміст та класифікація фінансових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Дмитрик; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 187 с. — укp.
63. Каленський М.М., Стефанюк І.Б. До питання розвитку державної контрольно-ревізійної служби // Фінанси України. – 1999. – № 2. – С. 71-77.
64. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
65. Концепція “Реформування міжбюджетних взаємовідносин в Україні”. Проект. – К.: НДФІ, 1999.
66. Кравченко В.І., Василик О.Д., Черняк В.К., Шокун В.В., Гейдор І.І., Єременко О.К. Концепція розвитку Міністерства фінансів України / Під заг. керівництвом і ред. Г.О. П’ятаченка // Фінанси України. – 1997. – № 3. – С.27-41.
67. Ларіонова Л.Д. Податкова служба – санітар ринкових відносин // Фінанси України. – 1998. – № 10. – С.105-106.
68. Матеріали серверу ПЕФР: Підтримки реформи місцевих бюджетів – [http://www.sefr.kiev.ua].
69. Матеріали серверу „Лабораторії законодавчих ініціатив” - [http://www.parlament.org.ua].
70. Матеріали серверу Бюджетного Комітету Верховної Ради – [http://budget.rada.gov.ua].
71. Мельничук В. Парламентський контроль за використанням бюджетних коштів: європейський досвід. - Тернопіль: Лілея, 2000. – 24 с.
72. Мельничук С.І. Державному бюджету - економічне обгрунтування // Фінанси України. – 1999. – № 11. – С.12-23.
73. Меншун В.І. Рахункова палата в Україні – два роки роботи по зміцненню законності і розвитку демократії (інтерв’ю з Головою Рахункової палати, доктором економічних наук В.К.Симоненком) // Трибуна. – 1999. – № 1-2. – С.6-9.
74. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 19 с. — укp.
75. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 224 с. — укp.
76. Модуль №4. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району. Матеріали Навчальної програми з застосування положень Бюджетного кодексу України. Київ: ПЕФР. -2003. [http://www.sefr.kiev.ua]
77. Наказ Державного казначейства України “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів” від 31.01.2002 р. № 17 (із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства від 18.06.2002р.№ 113) // Internet-ресурс. – www.rada.gov.ua
78. Наказ Міністерства фінансів України “Стратегія діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2003-2005 роки” від 26.11.2002 р. № 997 // Бюджетний процес в Україні: Збірник нормативно-інструктивних матеріалів. – К.: ПЕФР. – 2003. – С.194-195.
79. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
80. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.// За ред. Г.Н.Климко. К.:Знання, 1997. – 743 с.
81. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І.А. Сікорська; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 210 с. — укp.
82. Правові засади формування місцевих бюджетів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л.О. Нікітіна; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 18 с. — укp.
83. Правові засади формування місцевих бюджетів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л.О. Нікітіна; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 207 с. — укp.
84. Предборський В.А. Фінансове право. К: „Правові джерела”, 1998. -319 с.
85. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 312 с.
86. Романів М.В. Роль Міністерства фінансів у забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави // Фінанси України. – 1998. – № 9. – С.46-48.
87. Сивульська Н.М. Аналіз виконання бюджетів місцевих органів самоврядування // Тернопільська академія народного господарства. Наукові записки: Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу. - Випуск 9. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – С.193-194.
88. Сивульська Н.М. Бюджетний процес в Україні та його особливості // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. - Випуск 174. – Т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – С.477-483.
89. Сивульська Н.М. Вдосконалення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Випуск 65. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2000. – С.74-78.
90. Українсько-Шведський проект розвитку місцевого самоврядування у м.Ірпені Київської області. Проблеми та перспективи місцевого самоврядування: Аналітичний бюлетень / Упорядк.: В.Кравченко, М.Пухтинський. – Клогос, 1998. – 208 с.
91. Финансовые ресурсы местных органов власти во Франции. Российско-Французская серия: Информационные и учебные материалы. – М.: Французская Организация Технического Сотрудничества, 1993. – № 13. – 170 с.
92. Финансы / В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко и др. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 432 с.
93. Финансы. Учебник / Под ред. проф. В.В. Ковалева. – М.: ПБОЮЛ М.А.Захарова, 2001. – 640 с.
94. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 527 с.
95. Фінансовий стан міст 1999 р. / Асоціація міст України. – К.: АМУ, 2000. – 28 с.
96. Фінансовий стан міст 2001 р. / Асоціація міст України. – К.: АМУ, 2002. – 88 с.
97. Фінансовий стан міст 2002 р. / Асоціація міст України.– К.: АМУ, 2003. – 136 с.
98. Фінансовий стан міст в 2000 р. та І кварталі 2001 р. / Асоціація міст України. – К.: АМУ, 2001. – 96 с.
99. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / За наук. ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
100. Шері Е. Емблі. Головна контрольна служба Сполучених Штатів: короткий огляд / Фонд ”Україна-США”. Програма сприяння парламентові України, 1995. – 14 с.
101. Щербина І.Ф. Пропозиції по законодавчому врегулюванню у Бюджетному Кодексі України процедури надання інвестиційних субвенцій. ПЕФР: РМБ, 2004 р.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Правові основи бюджетного процесу в Україні

  1. Вступ 3 2.Поняття бюджетного процесу 6 3. Учасники бюджетного процесу 12 4.Окремі стадії бюджетного процесу 22 5. Специфіка та порівняльний аналіз бюджетного процесу на рівні державного бюджету та місцевих бюджетів 31 6.Практика застосування норм права, що регламентують бюджетний процес 39 7.Шляхи удосконалення нормопроектування у сфері бюджетних правовідносин 45 8. Висновки 60 Література 65 Додаток А. Схема бюджетного процесу 74 Додаток Б. Календар бюджетних процесів '2004 та '2005 (згідно з Бюджетним кодексом України та фактичним виконанням) 76 Додаток В. Інституції, що здійснюють контроль в процесі бюджетного циклу 78 Додаток Г. Положення Конституції України, які регламентують деякі питання, пов’язані з бюджетним процесом 79
 • ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ. СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 1. Правові основи бюджетного устрою 4 2. Система бюджетного устрою України 7 ВИСНОВОК 10 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 11
 • Правове регулювання бюджетного процесу в Україні

  Вступ 3 1. Організація бюджетного процесу в Україні 4 2. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………...........с. 3 1. Поняття кошторису. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування…....................................................................с. 4 2. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків…............................................................................с. 8 3. Поняття та принципи бюджетного фінансування……………..с. 15 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...........с. 22 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………........с. 25
 • ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНО – КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

  Вступ 2 Загальні риси трансформаційного процесу. 5 Правові основи управління у соціально-культурних процесах. 9 Правові основи процесу регулювання діяльності закладів і установ культури 32 Висновок 37 Перелік використаної літератури 39


© 2013 - 2019 refsbank.info