Курсовая: Фінансова звітність як джерело економічної інформації (ID:18271)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансова звітність як джерело економічної інформації (Код работы:18271)

Информация о работе Раздел: Финансовый учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 51 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 18271
Добавлена: 26.08.2006
Просмотров: 2056
Просмотр
«Фінансова звітність як джерело економічної інформації»
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Фінансова звітність як джерело економічної інформації 4
1.1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до інформаційного забезпечення економічних процесів. 4
1.2. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень. 15
Розділ 2. Аналіз фінансової звітності підприємства ВАТ „...” 20
2.1. Баланс підприємства 20
2.2. Звіт про фінансові результати 25
2.3. Звіт про рух грошових коштів 28
2.4. Звіт про власний капітал 32
Розділ 3. Вдосконалення складання, аналізу та використання фінансової звітності 35
3.1. Проведення аудиту фінансової звітності 35
3.2. Автоматизація інформаційних потоків на підприємстві 39
Висновок 42
Список літератури 43
ДОДАТОК А БАЛАНС 44
ДОДАТОК Б ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 46
ДОДАТОК В ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 48
ДОДАТОК Г ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 50
Литература1. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. — 527, [1] с.: ил., табл., портр.
8. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП "ВАЗАКО" Видавництво "Молодь".
9. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
10. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь – 739 с
11. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
12. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
13. Лавренов Володимир. Автоматизація бухобліку: Excel // Дебет-Кредит. – 2001. – №2
14. Усач Б.Ф. Аудит. Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2004. - 223с.
15. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. к.е.н.проф. А.М. Поддерьогіна: К; КНЕУ, 1999, - 283 с.
16. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
17. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 189 с.
18. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. – М.: Дело, 1993, - 321 с.
19. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993, - с. 256 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Фінансова звітність як джерело економічної інформації

  Вступ 3 Розділ 1. Фінансова звітність як джерело економічної інформації 4 1.1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до інформаційного забезпечення економічних процесів. 4 1.2. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень. 15 Розділ 2. Аналіз фінансової звітності підприємства ВАТ „...” 20 2.1. Баланс підприємства 20 2.2. Звіт про фінансові результати 25 2.3. Звіт про рух грошових коштів 28 2.4. Звіт про власний капітал 32 Розділ 3. Вдосконалення складання, аналізу та використання фінансової звітності 35 3.1. Проведення аудиту фінансової звітності 35 3.2. Автоматизація інформаційних потоків на підприємстві 39 Висновок 42 Список літератури 43 ДОДАТОК А БАЛАНС 44 ДОДАТОК Б ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 46 ДОДАТОК В ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 48 ДОДАТОК Г ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 50
 • Фінансова звітність як джерело економічної інформації

  Зміст 1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 3 2. Завершення облікового циклу. Узагальнення даних поточного обліку 14 Список використаної джерел 23
 • Зведена і консолідована фінансова звітність

  1. Консолідована та зведена фінансова звітність: юридичні особливості та термінологія 3 2. Консолідована і зведена фінансова звітність згідно Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 4 3. Консолідована фінансова звітність згідно з П(С)БО 8 Список літератури 12
 • Фінансова звітність підприємства

  1. Вступ...........................................................................................3 2. Фінансова звітність....................................................................5 3. Податкова звітність.................................................................17 4. Спеціальна звітність................................................................22 5. Статистична звітність..............................................................28 Висновки.......................................................................................33 Додатки..........................................................................................35
 • Види економічної інформації. Структура і властивості економічної інформації

  Вступ 3 1. Поняття економічної інформації, її види. 3 2. Структура економічної інформації 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18


© 2013 - 2018 refsbank.info