Реферат: Статистика страхування (ID:16229)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Статистика страхування (Код работы:16229)

Информация о работе Раздел: Статистика
Вид работы: Реферат
Объем: 18 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 16229
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1235
Просмотр
«Статистика страхування»
СодержаниеВСТУП 3 1 Поняття страхування та система показників страхової діяльності в економічній статистиці 4 2 Статистичні показники рівня, структури та динаміки страхової діяльності 6 3 Сучасний стан страхових послуг в Україні 11 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18
Литература1. Головач А. В. та ін. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч.посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. — К.: МАУП, 2002. 2. Статистика: Підручник / СС. Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін.За ред.докт.екон.наук С.С.Герасименко – К.: КНЕУ, 2000р. 3. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. – К.: Вища шк., 1993р. 4. Статистика. Збірник задач. / Під ред. А.В.Головач, 1994р. 5. Елисеева А.Н., Юзбашев В.К. Общая теория статистики. – М. Финансы и статистика, 1995г. 6. Пальян В.С., Ерина А.М. Теория статистики. Практикум., 1997 7. http://masters.donntu.edu.ua/2004/fem/yurchenko/diss/index.html
Дополн. информация1956
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Статистика страхування

  Зміст Вступ 3 1. Визначення економічного змісту страхування 5 2. Сучасний стан страхування в Україні 12 3. Статистичні показники рівня, структури та динаміки страхування 14 4. Статистичні методи страхування 23 Висновки 30 Список використаних джерел 33 Додатки 35 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є аналіз статистичних показників страхового ринку України, покращення статистичних методів страхування та формування оптимальних управлінських рішень щодо його розвитку. Об’єктом дослідження є показники страхового ринку України. Предметом дослідження є статистичний аналіз розвитку страхового ринку в Україні. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі: - досліджено поняття страхування як економічної категорії; - проведено аналіз статистичних показників страхової діяльності в Україні; - проаналізовано статистичні методи страхування. Методи дослідження. При виконанні роботи було використано методи системного аналізу, статистичні методи, теорії прийняття рішень, та інші економіко-математичні методи. Обсяг та структура роботи. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозиції, списку використаних джерел. Робота розміщена на 36 сторінках друкованого тексту, містить 11 рисунків, 2 таблиці, 2 додатка.
 • Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

  ВСТУП 3 Страхування – економічна категорія 3 Юридична специфіка страхування 3 ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 4 Обов”язкове страхування 5 Майнове страхування 7 Особисте страхування пасажирів та водіїв 8 Страхування певних категорій осіб 9 Добровільне страхування 9 Страхування майна 10 Морське страхування 11 Страхування домашнього майна 11 Страхування транспортних засобів 12 Страхування будівель, що належать громадянам 13 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20
 • Статистика страхування

  ВСТУП 3 1 Поняття страхування та система показників страхової діяльності в економічній статистиці 4 2 Статистичні показники рівня, структури та динаміки страхової діяльності 6 3 Сучасний стан страхових послуг в Україні 11 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18
 • Статистика соціального обслуговування

  Зміст. Вступ. 3 1. Поняття і принципи соціального обслуговування. 4 2. Соціально економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення. 8 3. Доходи населення та рівень соціального обслуговування в Україні. 10 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 18 Список використаних літературних джерел. 1.Адамов В.Е. Економіка і статистика. Москва: Фінанси і статистика, 1996 – 419 с. 2.Назаров М.Г. Курс соціально-економічної статистики. Москва: Фінстатінформ, 2000 – 365 с. 3.Іванова Ю.Н. Економічна статистика. Москва: ІНФРА-М, 1998 – 510 с. 4.Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua 5.Салін В.Н. Шпаковська О.П. Соціально-економічна статистика. Москва: Юність, 2002 – 457 с.
 • Страхова організація (компанія) та її структура. Страхування майна громадян. Страхування вантажів.

  Вступ 3 1. Страхова організація компаній та її структура 4 2. Страхування майна громадян 11 3. Страхування вантажів 14 Висновки 19 Список використаної літератури 20


© 2013 - 2019 refsbank.info