Материалы по предмету: «Физика»

1) історія розвитку радіомовлення, (Реферат, 18 стр.)
2) Визначення прискорення тіла вільного падіння за допомогою математичного маятника (лабораторна робота), (Контрольная, 9 стр.)
3) Вивчення законів обертального руху на хрестоподібному маятнику Обербека( робота 1.2), (Контрольная, 9 стр.)
4) Визначення моменту інерції тіла методом крутильних коливань (робота 1.3), (Контрольная, 8 стр.)
5) Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника (робота 1.1), (Контрольная, 8 стр.)
6) Вивчення законів обертального руху на хрестоподібному маятнику Обербека (Лабораторна робота), (Лабораторная, 10 стр.)
7) ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ПО ЗГИНУ СТЕРЖНЯ, (Контрольная, 7 стр.)
8) Пьезоэлектрический эффект. Его применение в технике, (Реферат, 19 стр.)
9) Свойства полупроводников. Виды полупроводников. Виды проводимости. Применение полупроводников в технике, (Реферат, 19 стр.)
10) Електронна мікроскопія, (Реферат, 6 стр.)
11) Винайдення та принцип дії теплового двигуна, (Реферат, 7 стр.)
12) Закон сохранения массы, закон сохранения энергии, их применения в реальных производственных условиях., (Контрольная, 12 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 12 из 12


© 2013 - 2021 refsbank.info