Материалы по предмету: «Теория государства и права»

1) правова свідомість юриста, (Курсовая, 39 стр.)
2) Правова поведінка: поняття та види, (Курсовая, 35 стр.)
3) норми права та їх значення, (Курсовая, 42 стр.)
4) джерела права, (Курсовая, 35 стр.)
5) форми державного (політичного) режиму та його вплив на форму правління, (Курсовая, 40 стр.)
6) монархія, як форма правління, (Курсовая, 41 стр.)
7) предмет та метод теорії держави й права, (Курсовая, 31 стр.)
8) соціальна природа та причини правопорушень, (Курсовая, 35 стр.)
9) сутність, поняття і ознаки правової поведінки, причини виникнення правопорушень, та пропонування можливих варіантів усунення їх наслідків, (Курсовая, 30 стр.)
10) Законність: поняття, принципи та система гарантій, (Курсовая, 35 стр.)
11) Держава та політична система суспільства, (Курсовая, 32 стр.)
12) Юридична відповідальність: поняття, підстави, види, (Курсовая, 38 стр.)
13) Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України, (Курсовая, 32 стр.)
14) сутність та гарантій забезпечення прав, свобод та особливостей закріплення та реалізації обов’язків людини і громадянина в демократичній правовій державі, (Курсовая, 47 стр.)
15) Правова поведінка: поняття та види, (Курсовая, 37 стр.)
16) правова держава та її основні ознаки, (Курсовая, 41 стр.)
17) Законність: поняття, принципи та система гарантій, (Курсовая, 33 стр.)
18) Держава та політична система суспільства, (Курсовая, 31 стр.)
19) Юридична відповідальність: поняття, підстави, види, (Курсовая, 38 стр.)
20) правова системи України та напрямки її реформування., (Курсовая, 33 стр.)
21) задачи держбуд, (Контрольная, 17 стр.)
22) задачи держбуд, (Контрольная, 14 стр.)
23) Судові та інші гарантії прав і свобод громадян України., (Курсовая, 48 стр.)
24) Основні напрямки реформування правової системи України, (Курсовая, 33 стр.)
25) Демократія права людини і громадянина, (Курсовая, 36 стр.)
26) Форми державного режиму та їх вплив на форму правління., (Курсовая, 31 стр.)
27) Джерела права. Форми права, (Курсовая, 42 стр.)
28) Функції держави, (Курсовая, 43 стр.)
29) Державно-правовий статус радянської України в складі СРСР, (Курсовая, 38 стр.)
30) Шляхи формування правової держави в Україні, (Курсовая, 25 стр.)
31) Ознаки, які відрізняють державну владу від влади первісного соціально-однорідного суспільства, (Контрольная, 15 стр.)
32) Загальна характеристика буржуазних держав, (Реферат, 12 стр.)
33) Поняття і сутність держави соціально-демократичної орієнтації, (Курсовая, 23 стр.)
34) Сучасні теорії виникнення держави, (Контрольная, 14 стр.)
35) Громадянські об'єднання в політичній системі суспільства, (Контрольная, 20 стр.)
36) Демократія права людини і громадянина, (Курсовая, 36 стр.)
37) Правова система України, (Курсовая, 39 стр.)
38) СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ, (Диплом, 92 стр.)
39) Толкование норм права как способ при решении коллизии норм., (Курсовая, 32 стр.)
40) Програмні питання з курсу «Теорія держави і права» для спеціальності «Правознавство» шпори, (Разное, 182 стр.)
41) Нормативно правові акти, (Контрольная, 12 стр.)
42) Пинцип співідношення, (Контрольная, 25 стр.)
43) Правотворчість, (Контрольная, 15 стр.)
44) Правосвідомість, (Контрольная, 12 стр.)
45) Принципи права, (Контрольная, 12 стр.)
46) Правова культура, свідомість, (Контрольная, 18 стр.)
47) Правоутворення, (Контрольная, 38 стр.)
48) Підстави відповідальності, (Контрольная, 24 стр.)
49) Форма вираження права, (Контрольная, 12 стр.)
50) Правова держава, (Контрольная, 13 стр.)
51) Правова держава, (Контрольная, 15 стр.)
52) Основні ознаки держави, (Контрольная, 20 стр.)
53) Правові основи управління, (Контрольная, 26 стр.)
54) Правовий статус особи, (Контрольная, 18 стр.)
55) Розвиток науки, (Контрольная, 11 стр.)
56) Нормативно правові акти, (Курсовая, 22 стр.)
57) Система права, (Курсовая, 30 стр.)
58) Систематизація нормативно правових актів, (Курсовая, 29 стр.)
59) Юридична відповідлаьність, (Курсовая, 29 стр.)
60) Принципи права, (Курсовая, 37 стр.)
61) Поняття держави, її ознаки й функції, (Контрольная, 15 стр.)
62) Поняття і структура правовідносин, (Контрольная, 24 стр.)
63) Історичний генезис і функціональні характеристики держави, (Контрольная, 12 стр.)
64) Поняття правової системи, (Контрольная, 15 стр.)
65) Поняття та структура правовідносин, (Контрольная, 20 стр.)
66) Поняття та сутність громадянського суспільства, (Контрольная, 13 стр.)
67) Поняття юридичної відповідальності, (Контрольная, 18 стр.)
68) Поняття права, його ознаки та функції, (Контрольная, 10 стр.)
69) Співвідношення права і закону, (Контрольная, 12 стр.)
70) Основні сучасні концепції держави, (Контрольная, 10 стр.)
71) Теоретичні та практичні аспекти правової системи англо-американської сім`ї, (Контрольная, 8 стр.)
72) Поняття та розвиток правової системи України, (Контрольная, 10 стр.)
73) Основні особливості правового регулювання, (Контрольная, 11 стр.)
74) Аналогія закону і аналогія прав, (Контрольная, 13 стр.)
75) Правова держава та правова система, (Диплом, 96 стр.)
76) Принципи права, (Диплом, 88 стр.)
77) Правовідносини, (Контрольная, 26 стр.)
78) Нормотворення, (Курсовая, 30 стр.)
79) основи становлення держави, (Курсовая, 29 стр.)
80) Поняття права та правоутворення, (Курсовая, 38 стр.)
81) Правова охорона навколишнього природного середовища, (Контрольная, 14 стр.)
82) білети, (Материал, 64 стр.)
83) Суспільство, держава і право, (Курсовая, 36 стр.)
84) Формы и источники права, (Курсовая, 39 стр.)
85) Формы монархии в современном мире, (Реферат, 17 стр.)
86) Теория государства и права как фундаментальная, (Курсовая, 24 стр.)
87) Суверенитет государства в современных условиях, (Курсовая, 18 стр.)
88) Гражданская правоспособность и права человек, (Курсовая, 28 стр.)
89) Исторические этапы российского конституционализма, (Реферат, 18 стр.)
90) Роль держави і права в забезпечені суспільної безпеки, (Курсовая, 32 стр.)
91) Предмет, метод і функції теорії держави і права, (Доклад, 6 стр.)
92) Роль держави і права в забезпеченні суспільної безпеки, (Курсовая, 35 стр.)
93) Законотворча діяльність, (Курсовая, 28 стр.)
94) Норма права і стаття нормативно-правового акту, (Курсовая, 27 стр.)
95) “Норми права та інші соціальні норми”, (Курсовая, 30 стр.)
96) Правова держава в Україні, (Курсовая, 31 стр.)
97) Державний устрій Польщі, (Контрольная, 18 стр.)
98) Громадянська війна у США 1801-1865 рр., (Контрольная, 20 стр.)
99) Сучасні концепції держави, (Контрольная, 17 стр.)
100) Правова культура особи: поняття структура, (Курсовая, 27 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 370
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info