Материалы по предмету: «Политэкономия»

1) сучасні проблеми та основні шляхи піднесення сільського господарства в Україні, (Курсовая, 55 стр.)
2) суть і причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили, (Курсовая, 41 стр.)
3) корпоративний сектор економіки та його роль в Україні, (Курсовая, 36 стр.)
4) діяльність комерційних банків України і шляхи підвищення їх ролі в економіці, (Курсовая, 56 стр.)
5) галузева структура економіки та її зміни в Україні, (Курсовая, 34 стр.)
6) безробіття серед молоді та шляхи його подолання., (Курсовая, 47 стр.)
7) нагромадження та інвестиції, (Курсовая, 54 стр.)
8) економічна система суспільства., (Курсовая, 36 стр.)
9) становлення та розвиток грошово-кредитної системи в Україні., (Курсовая, 45 стр.)
10) виникнення та етапи розвитку економічної науки., (Курсовая, 47 стр.)
11) Моделі політичних систем, (Контрольная, 16 стр.)
12) Банківська система і регулювання ринку, (Курсовая, 38 стр.)
13) РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, (Курсовая, 45 стр.)
14) Формування політичної економії як науки, (Разное, 38 стр.)
15) Безробіття як соціально-економічне явище ринкової економіки, (Курсовая, 40 стр.)
16) Банківська діяльність України, (Курсовая, 39 стр.)
17) Без названия..., (Материал, 65 стр.)
18) Без названия..., (Материал, 75 стр.)
19) Економічна теорія й економічна політика, (Курсовая, 43 стр.)
20) Домогосподарства. Сутність та роль у розвитку економіки, (Курсовая, 36 стр.)
21) Економічна система чистого ринку, (Курсовая, 30 стр.)
22) Чикагская школа основные положения М.Фридмена, (Реферат, 16 стр.)
23) Теория общественного договора Т.Гоббча и Дж.Локка, (Доклад, 6 стр.)
24) Потребительское предпочтение и спрос, (Курсовая, 22 стр.)
25) Взаємозвязок економічних потреб та інтересів, (Курсовая, 30 стр.)
26) Транснаціональні компанії та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах, (Курсовая, 45 стр.)
27) Особливості діяльності Державного центру зайнятості України, (Курсовая, 41 стр.)
28) Механізм функціонування ринку, (Курсовая, 31 стр.)
29) Держава як суб’єкт ринкової економіки, (Курсовая, 39 стр.)
30) Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки, (Курсовая, 45 стр.)
31) Концепції соціалізації капіталу, (Реферат, 21 стр.)
32) Політична економія, (Контрольная, 7 стр.)
33) Економічні закони: сутність класифікація і роль в розвитку суспільства, (Курсовая, 35 стр.)
34) Монополія: виникнення сутність соціально-економічні наслідки, (Курсовая, 37 стр.)
35) Причини і особливості безробіття в Україні, (Курсовая, 42 стр.)
36) Ефективність виробництва: сутність типи фактори показники, (Курсовая, 40 стр.)
37) Безробіття та шляхи зниження його рівня, (Курсовая, 29 стр.)
38) Система економічних законів: особливості дії та механізм використання, (Курсовая, 30 стр.)
39) Буржуазні революції та їх роль в економічному розвитку провідних країн світу, (Курсовая, 40 стр.)
40) Моделі державного регулювання економіки, (Курсовая, 36 стр.)
41) Загальні принципи функціонування адміністративної економічної системи. Ефективність адміністративної економічної системи і необхідність її переходу в ринкову економічну систему, (Курсовая, 32 стр.)
42) Проблеми розвитку національної економіки та шляхи їх вирішення, (Курсовая, 52 стр.)
43) Заробітна плата: теоретичні концепції, (Курсовая, 39 стр.)
44) Предмет політекономії та його еволюція, (Курсовая, 35 стр.)
45) Зростання ролі освіти в розвитку суспільства, (Реферат, 21 стр.)
46) Політекономія, (Контрольная, 18 стр.)
47) Політекономія, (Контрольная, 17 стр.)
48) Ринкова інфраструктура, (Курсовая, 38 стр.)
49) ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ВИРОБНИЦТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, (Курсовая, 43 стр.)
50) ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ, (Курсовая, 45 стр.)
51) ПРИЧИНИ ТА ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, (Курсовая, 44 стр.)
52) Страховий ринок Україн, (Курсовая, 34 стр.)
53) Змішана економіка, (Курсовая, 34 стр.)
54) Політика державного регулювання економіки, (Курсовая, 33 стр.)
55) Местные финансы зарубежных стран, (Курсовая, 53 стр.)
56) Взаємодія України з глобальними і регіональними фінансовими організаціями, (Курсовая, 52 стр.)
57) Теорія диференційної ренти. Диференційна рента в Україні., (Курсовая, 41 стр.)
58) Теорія диференційної ренти. Диференційна рента в Україні., (Курсовая, 36 стр.)
59) Теорія грошей, (Курсовая, 35 стр.)
60) Теорія власності, їх розвиток і сучасний стан, (Курсовая, 39 стр.)
61) Тенденції розвитку фондових бірж в Україні. Та шляхи їх подолання, (Курсовая, 31 стр.)
62) Тенденції розвитку фондових бірж в Україні, (Курсовая, 38 стр.)
63) Сімейні доходи, їхній рівень, джерела й структура, (Курсовая, 39 стр.)
64) Світове господарство, історія його становлення і основні тенденції розвитку, (Курсовая, 27 стр.)
65) Розвиток малого бізнесу в Україні, (Курсовая, 36 стр.)
66) Розвиток банківської системи в Україні, (Курсовая, 30 стр.)
67) Робоча сила як товар. Погляди економістів на проблему, (Курсовая, 37 стр.)
68) Ринок цінних паперів в Україні, його становлення і розвиток, (Курсовая, 48 стр.)
69) Ринок товарів в Україні, його характеристика і проблеми розвитку, (Курсовая, 35 стр.)
70) Ринок праці, зайнятість, безробіття, заробітна плата, попит та пропозиція, (Курсовая, 28 стр.)
71) Ринок праці та особливості його функціонування, (Курсовая, 35 стр.)
72) Ринок енергоресурсів та його вплив на національну економіку, (Курсовая, 32 стр.)
73) Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура, (Курсовая, 38 стр.)
74) Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура, (Курсовая, 36 стр.)
75) Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура, (Курсовая, 38 стр.)
76) Ринкова економіка, її суть і основні проблеми становлення ринкових відносин в Україні, (Курсовая, 36 стр.)
77) Ринкова економіка, її суть і основні проблеми становлення ринкових відносин в Україні, (Курсовая, 29 стр.)
78) Реформування пенсійної системи в Україні (на прикладі Павлоградського пенсійного фонду), (Курсовая, 29 стр.)
79) Реформування пенсійної системи В Україні, (Курсовая, 47 стр.)
80) Приватизація в Україні. Проблеми і перспективи, (Курсовая, 35 стр.)
81) Приватизація в Україні. Проблеми і перспективи, (Курсовая, 31 стр.)
82) Податкова система України, її становлення, сучасний стан і проблеми розвитку, (Курсовая, 34 стр.)
83) Підприємство і проблеми його становлення в Україні, (Курсовая, 46 стр.)
84) Основні структурні елементи ринку і проблеми їх розвитку в Україні, (Курсовая, 52 стр.)
85) Основні риси. Характер і напрямки аграрної політики нашої держави, (Курсовая, 37 стр.)
86) Монополія, причини її виникнення і основні риси. Монополізм в Україні, (Курсовая, 35 стр.)
87) Монополія, причини її виникнення і основні риси. Монополізм в Україні, (Курсовая, 49 стр.)
88) Монетарна політика України її перспективи та проблеми розвитку, (Курсовая, 51 стр.)
89) Міжнародна торгівля і місце України в світових торгівельних стосунках, (Курсовая, 31 стр.)
90) Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України, (Курсовая, 38 стр.)
91) Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України, (Курсовая, 37 стр.)
92) Конкуренція, як основоположний атрибут ринкової економіки, (Курсовая, 39 стр.)
93) Конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки, (Курсовая, 38 стр.)
94) Конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки, (Курсовая, 35 стр.)
95) Конкуренція ринкової економіки, (Курсовая, 41 стр.)
96) Капітал і його соціально-економічні види, (Курсовая, 41 стр.)
97) Інфляція., її сутність, причини, види і соціально - економічні наслідки, (Курсовая, 37 стр.)
98) Інфляція та шляхи її подолання в Україні, (Курсовая, 36 стр.)
99) Інфляція і макроекономічна нестабільність, (Курсовая, 33 стр.)
100) Зовнішня торгівля України, (Курсовая, 32 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 301
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info