Материалы по предмету: «Педагогика»

1) розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення світової літератури., (Курсовая, 65 стр.)
2) розвиток особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності., (Курсовая, 40 стр.)
3) формування авторитету учителя у сучасній початковій школі., (Курсовая, 39 стр.)
4) ознайомлення учнів початкових класів з українськими оберегами., (Курсовая, 43 стр.)
5) методика підготовки до уроків історії нашого краю., (Курсовая, 52 стр.)
6) особливості виховання гуманних стосунків в учнів підліткового віку в процесі позаурочної виховної діяльності, (Курсовая, 45 стр.)
7) педагогічні умови попередження важковиховуваності підлітків., (Курсовая, 42 стр.)
8) нормативно-правове забезпечення організації самостійної роботи студентів, (Реферат, 7 стр.)
9) Основні параметри особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, (Реферат, 11 стр.)
10) Уява дітей із вадами слуху, (Курсовая, 37 стр.)
11) Організація цікавої та корисної самостійної роботи на уроках історії у студентів І рівня акредитації., (Курсовая, 35 стр.)
12) Дошкільна освіта в західній Україні у 20-40 рр. ХХ століття, (Контрольная, 15 стр.)
13) Пріоритетні педагогічні цінності у системі професійної підготовки майбутніх вихователів, (Контрольная, 15 стр.)
14) Вивчення фразеології на уроках словесності в школі, (Курсовая, 29 стр.)
15) Метод бесіди на уроках словесності в школі, (Курсовая, 37 стр.)
16) Значення математичного розвитку дітей дошкільного віку, (Контрольная, 15 стр.)
17) Загадка – народний засіб розвитку кмітливості, (Контрольная, 15 стр.)
18) Народні свята як засіб виховання дошкільника в умовах сім'ї, (Контрольная, 14 стр.)
19) Українська народна іграшка як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку, (Курсовая, 41 стр.)
20) Предмет і зміст методики трудового навчання, (Курсовая, 36 стр.)
21) Диференційоване навчання учнів, (Курсовая, 37 стр.)
22) Ідея народності та природовідповідності виховання Григорія Сковороди, (Курсовая, 39 стр.)
23) Педагогічні умови формування майстерності викладача вищого навчального закладу, (Диплом, 104 стр.)
24) Використання досвіду "Школа під голубим небом" Сухомлинського в ознайомленні з природою в дошкільному закладі, (Курсовая, 30 стр.)
25) Особистість вихователя, самовиховання в контексті педагогічної майстерності, (Реферат, 13 стр.)
26) Педагогічна діяльність і культура педагогічного спілкування, (Диплом, 98 стр.)
27) Сюжетно-дидактична гра як форма організації занять з елементарної математики, (Курсовая, 36 стр.)
28) Особливості вивчення іноземної (англійської) мови у початкових класах, (Курсовая, 36 стр.)
29) Професіоналізм учителя як явище педагогічної культури, (Диплом, 105 стр.)
30) Вчитель та засоби навчання, (Курсовая, 37 стр.)
31) Педагогічна культура вчителя, (Курсовая, 27 стр.)
32) Класно-урочна система навчання, (Курсовая, 33 стр.)
33) Педагогіка гуманізму В.Ф.Шаталова, (Курсовая, 30 стр.)
34) Оцінка знань учнів, (Курсовая, 34 стр.)
35) Оптимізація процесу навчання, (Курсовая, 32 стр.)
36) Розвиток освіти в Галичині, (Курсовая, 30 стр.)
37) Особливості педагогічної майстерності вчителя початкових класів, (Курсовая, 31 стр.)
38) Становлення та розвиток братських шкіл в Україні, (Курсовая, 29 стр.)
39) Народні методи навчання, (Курсовая, 31 стр.)
40) Педагогічні ідеї епохи просвітництва, (Курсовая, 32 стр.)
41) Особливості формування змісту шкільної освіти, (Курсовая, 34 стр.)
42) Педагогічні конфлікти та шляхи їх вирішення, (Курсовая, 51 стр.)
43) Виразно-образотворчі засоби у творах молодших школярів, (Курсовая, 31 стр.)
44) Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу у початковій школі, (Курсовая, 34 стр.)
45) Декоративно-прикладне мистецтво у вихованні дітей, (Курсовая, 32 стр.)
46) Формування у дітей естетичного ставлення до оточуючого світу, (Курсовая, 34 стр.)
47) Физиологические особенности Студенческого возраста, (Курсовая, 22 стр.)
48) Формирование оценочной самостоятельности младших школьников, (Диплом, 59 стр.)
49) Психологическое исследование аттракции в дружеских отношениях между старшеклассниками и старшеклассницами, (Курсовая, 40 стр.)
50) Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи, (Курсовая, 57 стр.)
51) Специфіка роботи класного керівника сучасної початкової школи за нових соціокультурних умов, (Диплом, 55 стр.)
52) 3452 Розвиток логічного мислення шляхом впровадження ефективних форм і методів навчання молодших школярів, (Диплом, 60 стр.)
53) Розвиток властивостей уваги в учнів початкових класів, (Курсовая, 30 стр.)
54) Роль народної вишивки у національному виховані молодших школярів, (Курсовая, 47 стр.)
55) Формування логічного мислення у молодших школярів на уроках з ігровим сюжетом, (Курсовая, 44 стр.)
56) Екологічна освіта на уроках природознавства, (Диплом, 50 стр.)
57) 3524 Формування у молодших школярів практичних умінь і навичок під час вивчення одиниць вимірювання часу, (Реферат, 16 стр.)
58) Виховання ввічливості як необхідної складової морального виховання у старших дошкільників, (Курсовая, 39 стр.)
59) Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українською казкою, (Диплом, 71 стр.)
60) Формування загально-навчальних умінь молодших школярів, (Диплом, 76 стр.)
61) Організація та методика проведення дидактичних ігор з дітьми дошкільного віку, (Курсовая, 42 стр.)
62) Темперамент та стиль виховання як фактори гармонійності особливості, (Курсовая, 33 стр.)
63) Особливості розвитку мислення у дітей дошкільного віку, (Курсовая, 34 стр.)
64) Основні тенденції розвитку освіти, (Курсовая, 24 стр.)
65) Розвиток мислення школярыв за допомогою розвязування логічних задач, (Диплом, 61 стр.)
66) Ліплення на уроках в початковій школі, (Курсовая, 40 стр.)
67) Фундатори української музичної педагогіки, (Реферат, 17 стр.)
68) Зміст фізичного виховання школярів 10-11 класів в умовах профільного навчання, (Курсовая, 21 стр.)
69) Частное образование плюсы и минусы, (Реферат, 11 стр.)
70) Конфликты между ребенком и педагогом, (Реферат, 12 стр.)
71) Обучение устной речи на начальном этапе изучения иностранного языка, (Курсовая, 34 стр.)
72) Соціально-педагогічна робота з підлітками деліквентної поведінки загальноосвітніх навчальних закладах 90 рокі 20 століття, (Курсовая, 31 стр.)
73) Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів засобами проектних технологій, (Курсовая, 37 стр.)
74) азка, як інструмент розвитку моральних подчутів дошкільників, (Курсовая, 30 стр.)
75) Роль казки у вихованні дитини, (Реферат, 15 стр.)
76) Специфіка побудови нетрадиційних уроків та уроків з інтегрованим, (Диплом, 55 стр.)
77) Особливості формування творчої особистості молодших школярів на уроках мистецького циклу, (Диплом, 63 стр.)
78) Шляхи розвитку технічної творчості учнів ПТНЗ, (Курсовая, 26 стр.)
79) Шляхи розвитку технічної творчості учнів ПТНЗ, (Курсовая, 26 стр.)
80) Педагогічні методи вивчення і впливу на особистість учнів , які навчаються у професійно-технічних закладах освіти, (Курсовая, 36 стр.)
81) Організація домашніх сімейних вечорів для дітей як педагогічна умова співпраці вихователів та батьків, (Диплом, 58 стр.)
82) Особенности использовани технических средств и комьютерных технологий в условиях дистанционного образования, (Диплом, 77 стр.)
83) Воспитание гендерной идентичности у дошкольников., (Курсовая, 49 стр.)
84) Учение о религии Фейербаха, (Курсовая, 27 стр.)
85) Статусная структура ученической группы в представлении педагога, (Диплом, 58 стр.)
86) 133276 Особенности мотивации сотрудников ГОУ (Государственного Образовательного Учреждения),работающих по различным образовательным программам, (Диплом, 59 стр.)
87) Русская экономическая школа, (Курсовая, 34 стр.)
88) Особенности развития образной речи у дошкольников 4-6 лет, (Реферат, 19 стр.)
89) Тьюторское сопровождение учащихся в подготовке и сдачи ЕГЭ, (Диплом, 52 стр.)
90) Обучение детей старшего дошкольного возраста техническим умениям в процессе продуктивной деятельности (объемная аппликация), (Курсовая, 25 стр.)
91) Влияние нарушений здоровья учащихся на обучение и воспитание, (Курсовая, 40 стр.)
92) Обучения детей изображению пейзажа в техники живописи, (Курсовая, 40 стр.)
93) Ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів з писанкарством, (Диплом, 52 стр.)
94) Символика лицевого шитья на литургических облачениях, (Курсовая, 30 стр.)
95) Социально-педедагогическая профилактика девиантного поведения подростков, (Диплом, 55 стр.)
96) Статусная структура ученической группы в представлении педагога, (Курсовая, 42 стр.)
97) Власна концепція економічної освіти в Україні, (Курсовая, 20 стр.)
98) Формування у учнів початкової школи навичок оцінювання художньо-образного строю творів мистецтва, (Курсовая, 35 стр.)
99) Використання рухомої наочності для засвоєння елементарних уявлень щодо пропорцій будови і рухів людини учнем початкової школи, (Курсовая, 34 стр.)
100) Формування загальних уявлень про неживу природу у дітей дошкільного віку, (Курсовая, 78 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 578
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info