Материалы по предмету: «Менеджмент»

1) мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві, (Диплом, 118 стр.)
2) Управління операційними витратами ТОВ “Теплотехнологія”, (Диплом, 60 стр.)
3) Формування маркетингової цінової політики в роздрібній торгівлі (на прикладі п-ва по вир-ву меблів) (Диплом) 00090, (Диплом, 113 стр.)
4) Управління комерційною діяльністю на підприємстві ВАТ Овочторг (Диплом) 00089, (Диплом, 110 стр.)
5) Управління кар’єрою персоналу організації (на прикладі ТОВ „ФК” Динамо” Київ”) (Магістерська) 00088, (Диплом, 112 стр.)
6) Управління кадровим потенціалом (на прикладі ТОВ Стінгрей) (Магістерська) 00087, (Диплом, 110 стр.)
7) Управління інноваціями на виробничому підприємстві Ватра-технофарм (Диплом) 00086, (Диплом, 122 стр.)
8) Стратегія управління підприємством ВАТ Алтек (Диплом) 00084, (Диплом, 98 стр.)
9) Підприємництво та менеджмент у галузі охорони здоров'я на прикладі ВАТ Гедеон Ріхтер (Диплом) 00081, (Диплом, 99 стр.)
10) Особливості функціонування основних виробничих фондів та шляхи підвищення ефективності їх використання (Диплом) 00080, (Диплом, 95 стр.)
11) Операційний менеджмент на виробничому підприємстві ВАТ Зборівський цегельний завод (Диплом) 00079, (Диплом, 117 стр.)
12) Обгрунтування вибору стратегії ціноутворення на підприємстві ВАТ Микуленецький хлібозавод (Диплом) 00078, (Диплом, 99 стр.)
13) Механізм управління підприємством на прикладі ВАТ Тернопільвтормет (Диплом) 00077, (Диплом, 101 стр.)
14) Методи управління персоналом аптечно-фармацевтичних форм власності на прикладі ВАТ Дарниця (Диплом) 00076, (Диплом, 100 стр.)
15) Законодавчо-правове поле управління приватним закладом охорони здоров'я на прикладі санаторію Радон (Диплом) 00075, (Диплом, 125 стр.)
16) Діагностика потенціалу підприємства в системі стратегічного управління (Магістерська) 00074, (Диплом, 128 стр.)
17) Стилі керівництва, (Контрольная, 18 стр.)
18) Розвиток науки і практики організації управління виробництвом в Україні, (Курсовая, 30 стр.)
19) Суть та процеси прийняття рішень в операційному менеджменті, (Курсовая, 30 стр.)
20) Менеджмент як наука та мистецтво управління, (Контрольная, 13 стр.)
21) Менеджмент як наука та мистецтво управління, (Курсовая, 42 стр.)
22) Управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві, (Диплом, 109 стр.)
23) Організаційна культура як дієвий інструмент розвитку організації, (Диплом, 147 стр.)
24) Організаційна культура як дієвий інструмент розвитку організації, (Диплом, 147 стр.)
25) Розвиток функцій менеджменту на підприємстві "Будкомплект", (Курсовая, 45 стр.)
26) Шляхи підвищення оргаізації праці на підприємстві, (Курсовая, 62 стр.)
27) Управління конфліктами та стресами в організації, (Курсовая, 31 стр.)
28) Організаційно-управлінські інновації як фактор активізації діяльності підприємства, (Курсовая, 54 стр.)
29) Отчет по ознакомительной практике ролл-тех, (Отчет по практике, 30 стр.)
30) Отчет по ознакомительной практике ЧП Конер, (Отчет по практике, 32 стр.)
31) Миссия и цели клубного менеджмента в фитнес-индустрии, (Курсовая, 45 стр.)
32) Менеджмент систем видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації, (Курсовая, 44 стр.)
33) Формування іміджу ресторану, (Курсовая, 24 стр.)
34) Акмеологічні основи самоменеджменту, (Реферат, 14 стр.)
35) Глобальный международный финансовый рынок на примере Банка ВТБ, (Диплом, 85 стр.)
36) Стратегический менеджмент Русский пельмень, (Курсовая, 43 стр.)
37) Стратегический менеджмент, (Диплом, 95 стр.)
38) Роль методов и инструментов финансового менеджмента в обеспечении эффективной деятельности предприятия, (Диплом, 102 стр.)
39) Западноевропейская модель менеджмента. Особенности её развития на современном этапе, (Курсовая, 33 стр.)
40) Стратегический менеджмент в малом бизнесе, (Курсовая, 42 стр.)
41) Стратегічне управління підприємством на прикладі ТОВ "Райд-екстрім", (Диплом, 102 стр.)
42) Організація діяльності зовнішньоекономічної служби (на прикладі ВАТ «Запоріжтрансформатор»), (Диплом, 99 стр.)
43) Управління зайнятістю населення в умовах ринку, (Диплом, 127 стр.)
44) Розробка шляхів вдосконалення системи управління приватними аптеками враховуючи умови переходу до ринкових відносин за останні 20 років на прикладі мережі аптек «Медсервіс»., (Диплом, 94 стр.)
45) Економічний аналіз поведінки роботодавців і взаємовідносин між ними і працівниками., (Диплом, 96 стр.)
46) Інформаційне забезпечення інвестиційної привабливості регіону на прикладі Запорізької області, (Диплом, 78 стр.)
47) Організація транспортно-експедиційної діяльності в міжнародному бізнесі на прикладі «Січ-Запоріжжя», (Диплом, 62 стр.)
48) Розробка системи менеджменту у страховій компанії, (Курсовая, 45 стр.)
49) Мотивація лідерської поведінки (на приклады ТОВ «ГАЛЕОН»), (Курсовая, 41 стр.)
50) Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера, (Курсовая, 30 стр.)
51) Стратегічне управління підприємством, (Исследование, 27 стр.)
52) Аналіз системи контролю апарату управління на підприємстві, (Курсовая, 33 стр.)
53) Процес планування 2. Процес організації того процесу чим займається людина 3. Вдосконалити систему мотивації в організації 4. Вдосконалити процес контролю, (Разное, 15 стр.)
54) 1. Суб'єкти та об'єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД 3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних) економічних зонах 4., (Контрольная, 16 стр.)
55) . Зміст і характерні ознаки менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Митні податки та збори 3. Стратегія експорту та її форми 4. Організація менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 5. Міжнар, (Контрольная, 26 стр.)
56) Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД 3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних) економічних зонах 4. Мі, (Контрольная, 31 стр.)
57) Без названия..., (Материал, 100 стр.)
58) План санації Чернігівського льонокомбінату, (Контрольная, 26 стр.)
59) Карєра: шляхи та барєри, (Реферат, 15 стр.)
60) Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту, (Реферат, 12 стр.)
61) Мотивація викладачів та студентів вищих навчальних закладів різних країн світу, (Контрольная, 7 стр.)
62) Мероприятия по выходу из кризиса промышленных предприятий, (Контрольная, 10 стр.)
63) Система управления качеством на ОАО «Фармак», (Контрольная, 25 стр.)
64) Управління трудовим потенціалом підприємства, (Реферат, 10 стр.)
65) Особливості комунікації в організації, (Реферат, 12 стр.)
66) Стратегічний аналіз молочної галузі в Україні, (Контрольная, 21 стр.)
67) Органи управління підприємством, (Реферат, 18 стр.)
68) Модель стратегічного управління SHALL DPM, (Реферат, 12 стр.)
69) Портфельний аналіз бізнес-моделі компанії, (Реферат, 12 стр.)
70) Становлення та практика управління персоналом, (Реферат, 11 стр.)
71) Без названия..., (Контрольная, 9 стр.)
72) Без названия..., (Контрольная, 6 стр.)
73) Без названия..., (Контрольная, 15 стр.)
74) Психологія управління, (Контрольная, 10 стр.)
75) Мотивація як функція менеджменту, (Реферат, 17 стр.)
76) Управління якістю магазину промислових товарів ТОВ Інструментальник, (Контрольная, 16 стр.)
77) Планування та організація міжнародної комерційної діяльності фрми, (Контрольная, 9 стр.)
78) Історичні аспекти запровадження системи сертифікації в Україні, (Реферат, 12 стр.)
79) Без названия..., (Контрольная, 7 стр.)
80) Загальні принципи оцінки діяльності організації, (Контрольная, 16 стр.)
81) Принципи прозорості та відкритості в економіці, (Реферат, 13 стр.)
82) Без названия..., (Контрольная, 15 стр.)
83) Управління власним капіталом ВАТ ІнГЗК, (Контрольная, 24 стр.)
84) Управління міжнародними фінансами, (Контрольная, 22 стр.)
85) Добір персоналу, (Реферат, 15 стр.)
86) Наукова організація праці: концепція розвитку в сучасних умовах, (Реферат, 15 стр.)
87) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
88) Управління фінансовими інвестиціями, (Контрольная, 26 стр.)
89) Стратегічне управління на видавництві А.С.К., (Курсовая, 36 стр.)
90) Фінансовий менеджмент, (Реферат, 10 стр.)
91) Соціальна робота на підприємствах, (Реферат, 12 стр.)
92) Миротоворча діяльність, (Контрольная, 10 стр.)
93) Адміністративний менеджмент, (Контрольная, 17 стр.)
94) Менеджмент персоналу, (Контрольная, 18 стр.)
95) Міжнародний менеджмент, (Контрольная, 16 стр.)
96) Стратегічний менеджмент на міжнародному рівні, (Контрольная, 6 стр.)
97) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 15 стр.)
98) Система і стратегія, (Контрольная, 16 стр.)
99) Баромитер світової корупції Трансперенсі Інтернешнл, (Контрольная, 7 стр.)
100) Політичний менеджмент, (Контрольная, 9 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 1451
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info