Материалы по предмету: «Математическое программирование»

1) Розв’язування задач лінійного програмування на площині, (Курсовая, 29 стр.)
2) Диз’юктивні нормальні форми функцій в двозначній алгебрі – логіці та їх узагальнення в багатозначній алгебрі – логіці і при побудові інтерполяційних многочленів., (Курсовая, 47 стр.)
3) Імітаційно-автоматне моделювання фондового ринку, (Реферат, 15 стр.)
4) Задачі динамічного програмування, (Контрольная, 14 стр.)
5) Контрольна робота з оптимізації економічних рішень, (Контрольная, 11 стр.)
6) Канонічні форми задач лінійного програмування, (Реферат, 10 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 6 из 6


© 2013 - 2021 refsbank.info