Материалы по предмету: «Уголовное право и процесс»

1) закон, як джерело кримінального процесуального права., (Курсовая, 44 стр.)
2) склад злочину «Хуліганство», (Курсовая, 15 стр.)
3) кримінальна відповідальність за злочин, передбачений статтею ст. 270-1 КК України., (Курсовая, 30 стр.)
4) спеціальний суб’єкт злочину, (Курсовая, 29 стр.)
5) кримінально-правова характеристика злочину надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосув, (Курсовая, 25 стр.)
6) ст. 368 Кримінального Кодексу України, а саме – «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»., (Курсовая, 25 стр.)
7) органи досудового розслідування, (Курсовая, 26 стр.)
8) СУДИМІСТЬ ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ, (Курсовая, 24 стр.)
9) : Суб’єктивна сторона злочину, (Курсовая, 25 стр.)
10) Співучасть у злочині, (Курсовая, 26 стр.)
11) Склад злочину: поняття, елементи, ознаки, види, (Курсовая, 25 стр.)
12) Система та види покарань, (Курсовая, 25 стр.)
13) кримінально-правова характеристика злочину, відповідальність за який передбачено статтею 306 Кримінального Кодексу України (використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, пс, (Курсовая, 32 стр.)
14) кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 Кримінального Кодексу України, (Курсовая, 37 стр.)
15) Предмет злочину та його місце у складі злочину, (Курсовая, 25 стр.)
16) Звільнення від покарання та його відбування, (Курсовая, 26 стр.)
17) Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності, (Курсовая, 25 стр.)
18) Добровільна відмова при незакінченому злочині, (Курсовая, 25 стр.)
19) застосування запобіжних заходів, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду, (Курсовая, 51 стр.)
20) фіксування кримінального провадження, регулювання процесуальних строків і витрат, (Курсовая, 36 стр.)
21) система кримінального процесу України (за вимогами нового кримінально-процесуального законодавства України)., (Курсовая, 28 стр.)
22) участь прокурора в кримінальному процесі за вимогами нового Кримінального Процесуального кодексу України., (Курсовая, 26 стр.)
23) принцип забезпечення обвинуваченому права на захист., (Курсовая, 31 стр.)
24) перегляд судових рішень у кримінальному процесі., (Курсовая, 26 стр.)
25) діяльність та повноважень органів досудового розслідування (в контексті новоприйнятого КПК України)., (Курсовая, 32 стр.)
26) загальні умови судового розгляду, (Курсовая, 23 стр.)
27) загальні умови досудового розслідування., (Курсовая, 30 стр.)
28) заходи кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 199 КК України., (Курсовая, 35 стр.)
29) заходи кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 262 КК України, (Курсовая, 32 стр.)
30) КРимінальний процес, (Контрольная, 23 стр.)
31) Тема 7: Кримінальна відповідальність за тяжке тілесне ушкодження, (Курсовая, 62 стр.)
32) Прокурор у кримінальному процесі, (Курсовая, 37 стр.)
33) Задачі кримінальне право, (Контрольная, 35 стр.)
34) Задачі кримінальне право, (Контрольная, 19 стр.)
35) Задачі кримінальне право, (Контрольная, 17 стр.)
36) Система органів внутрішніх справ України, (Курсовая, 42 стр.)
37) Протокольна форма досудової підготовки матеріалів., (Курсовая, 37 стр.)
38) Відомчий процесуальний контроль у досудових стадіях кримінального процесу., (Курсовая, 42 стр.)
39) Учасники кримінального процесу., (Курсовая, 52 стр.)
40) Розкрийте ознаки групового порушення громадського порядку. Визначте відмінності цього злочину від масових заворушень та хуліганства. Наведіть приклади зі слідчої та судової практики, (Курсовая, 32 стр.)
41) Принципи кримінального права, (Курсовая, 45 стр.)
42) Кримінально-правова характеристика незаконного полювання, (Курсовая, 40 стр.)
43) Види обставин, що виключають злочинність діяння, як правового інституту, (Курсовая, 40 стр.)
44) Види обставин, що виключають злочинність діяння, (Курсовая, 46 стр.)
45) Злочини у сфері безпеки виробництва, (Курсовая, 36 стр.)
46) Кримінально-правова характеристика злочину «Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка ч, (Курсовая, 32 стр.)
47) Господарські злочини, (Курсовая, 39 стр.)
48) Кримінально-правова характеристика несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігаєть, (Курсовая, 35 стр.)
49) Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень, (Курсовая, 41 стр.)
50) Загальна характеристика обставин, які пом’якшують покарання, (Курсовая, 43 стр.)
51) Поняття кримінального судочинства та правосуддя. Їх співвідношення, (Курсовая, 36 стр.)
52) Порушення кримінальної справи, (Курсовая, 28 стр.)
53) Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ст.. 212 КК), (Курсовая, 37 стр.)
54) Кримінально-правова характеристика грабежу. Його відмінність від крадіжки та розбою, (Курсовая, 32 стр.)
55) Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, (Курсовая, 43 стр.)
56) Поняття та підстави кримінальної відповідальності, (Курсовая, 34 стр.)
57) Поняття та ознаки покарання. Поняття, ознаки та значення системи покарань. Класифікація (види) покарань, (Курсовая, 40 стр.)
58) Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів – склад злочину, (Реферат, 12 стр.)
59) Зловживання владою або службовим становищем – склад злочину, (Реферат, 13 стр.)
60) Покарання як один із головних інститутів кримінального права і законодавства, (Курсовая, 25 стр.)
61) Чинність кримінально-процесуального закону у просторі, у часі й щодо осіб, (Курсовая, 24 стр.)
62) Спеціальні види умислу, їх характеристика та значення, (Курсовая, 25 стр.)
63) Правовий статус дізнання та осіб що проводять дізнання, (Курсовая, 26 стр.)
64) Кримінальний процес, (Курсовая, 24 стр.)
65) Дізнання, (Курсовая, 25 стр.)
66) Шпигунство, (Курсовая, 25 стр.)
67) Викрадення чужого майна шляхом грабежу, (Курсовая, 30 стр.)
68) Характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Спосіб, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Наведіть приклади із слідчої та судової практики, (Курсовая, 70 стр.)
69) Умисні вбивства у кримінальному праві України. Вбивство із корисливих мотивів як один із видів умисного вбивства, (Диплом, 145 стр.)
70) Умисні вбивства у кримінальному праві України. Вбивство із корисливих мотивів як один із видів умисного вбивства, (Диплом, 111 стр.)
71) Ситуація 4 (Пузач), (Задача, 7 стр.)
72) правовий статус учасників кримінального процесу., (Курсовая, 52 стр.)
73) принципи кримінального права в умовах демократизації суспільства, (Курсовая, 45 стр.)
74) ознаки обставин, що виключають злочинність діяння, (Курсовая, 40 стр.)
75) види обставин, що виключають злочинність діяння, (Курсовая, 46 стр.)
76) правове регулювання захисту відносин з безпеки виробництва засобами кримінального законодавства України., (Курсовая, 36 стр.)
77) кримінальне право країн Далекого Сходу, (Курсовая, 46 стр.)
78) правове регулювання захисту господарських відносин засобами кримінального права, аналіз загальної характеристики господарських злочинів і їх науково обґрунтованої класифікації., (Курсовая, 39 стр.)
79) формування внутрішнього переконання слідчого і його ролі при прийнятті процесуальних рішень., (Курсовая, 41 стр.)
80) РІШЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ, (Курсовая, 35 стр.)
81) ПОТЕРПІЛИЙ, (Курсовая, 36 стр.)
82) ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ, (Курсовая, 37 стр.)
83) ОБВИНУВАЧЕНИЙ, (Курсовая, 35 стр.)
84) ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОМУ, ОБВИНУВАЧЕНОМУ, ПІДСУДНОМУ ПРАВА НА ЗАХИСТ, (Курсовая, 31 стр.)
85) Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями., (Курсовая, 27 стр.)
86) КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ, (Курсовая, 40 стр.)
87) Екзаменаційні питання з курсу Кримінального права (Особлива частина) шпори, (Разное, 74 стр.)
88) Питання до іспиту з курсу “Кримінальне право. Загальна частина”. шпори, (Разное, 95 стр.)
89) Питання на екзамен з Кримінальне процесуальне право шпори, (Разное, 141 стр.)
90) Порушення кримінальної справи, (Курсовая, 38 стр.)
91) Вина та її значення (вина у кримінальному праві України), (Курсовая, 56 стр.)
92) Докази, кримінальна справа, (Контрольная, 14 стр.)
93) Злочини проти громадської безпеки, (Контрольная, 19 стр.)
94) Сукупність злочинів, (Контрольная, 19 стр.)
95) Кримінальна відповідальність у час, (Контрольная, 12 стр.)
96) Кримінальна відповідальність у просторі, (Контрольная, 13 стр.)
97) Без названия..., (Контрольная, 22 стр.)
98) Зворотна дія закону, види співучвсників, (Контрольная, 15 стр.)
99) Злочини проти безпеки руху, (Контрольная, 19 стр.)
100) Поняття корупції, (Контрольная, 23 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 713
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info