Материалы по предмету: «Документоведение»

101) Електронний документ: минулий та сучасний етап, (Диплом, 114 стр.)
102) Електронний документообіг як засіб ефективного управління підприємством (на прикладі фізії автобази «Турист»), (Диплом, 97 стр.)
103) Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів, (Диплом, 115 стр.)
104) История и свойства документа, (Реферат, 20 стр.)
105) Документознавство як наука, (Курсовая, 45 стр.)
106) Реферат по діловодству, (Реферат, 7 стр.)
107) Теоретичні та практичні аспекти класифікації документів, (Курсовая, 62 стр.)
108) Документоведение, (Контрольная, 14 стр.)
109) Діловодство практична контрольна, (Контрольная, 46 стр.)
110) Етапи та шляхи розвитку документування, (Курсовая, 32 стр.)
111) Організуючи та результуючі документи, (Контрольная, 14 стр.)
112) Організаційне забезпечення керуванням документацією, (Контрольная, 18 стр.)
113) Організаційні та результуючи документи, (Контрольная, 12 стр.)
114) Організація діловодства в закладах охорони здоров’я, (Контрольная, 14 стр.)
115) Документація кадрового діловодства, (Контрольная, 20 стр.)
116) Кадрове забезпечення керуванням документацією, (Контрольная, 25 стр.)
117) Етика ділового листування та використання мовних форм, (Курсовая, 37 стр.)
118) Експертні комісії: компетенція, склад , зміст діяльності (архівознавство), (Контрольная, 26 стр.)
119) Документ як соціокультурний феномен, (Курсовая, 34 стр.)
120) Документознавство, (Контрольная, 22 стр.)
121) Діловодство на прикладі страхової компанії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Назва", (Контрольная, 53 стр.)
122) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 14 стр.)
123) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 8 стр.)
124) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 13 стр.)
125) Документознавство, (Контрольная, 17 стр.)
126) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 13 стр.)
127) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 15 стр.)
128) Архів, як документна система, (Контрольная, 15 стр.)
129) Мова як засіб кодування інформації, (Курсовая, 52 стр.)
130) Діловодство (на прикладі аптеки), (Контрольная, 20 стр.)
131) Архівні документи як складова інформаційних ресурсів управління, (Контрольная, 17 стр.)
132) Складові керування документацією як сфери практичної діяльності, (Контрольная, 18 стр.)
133) Керування документацією – складова та функція управління, (Контрольная, 13 стр.)
134) Референтна справа, (Контрольная, 14 стр.)
135) Організаційна структура керування документацією, (Контрольная, 15 стр.)
136) Кінофотофонодокументознавство: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, (Курсовая, 35 стр.)
137) Діловодство, (Контрольная, 17 стр.)
138) Системи електронного обігу, (Контрольная, 12 стр.)
139) Основні положення державної системи стандартизації України, (Контрольная, 14 стр.)
140) Основи ділового протоколу, (Контрольная, 15 стр.)
141) Основи ділового протоколу, (Контрольная, 13 стр.)
142) Сучасна законодавчо-нормативна база керування документації в Україні, (Контрольная, 12 стр.)
143) Вклад російської документознавчої школи в розробку наукової концепції керування документацією, (Контрольная, 14 стр.)
144) Документи часів Гетьманщини: які документи характерні до того часу, схема структури держави, (Реферат, 12 стр.)
145) Документи часів Гетьманщини: які документи характерні до того часу, схема структури держави, (Реферат, 13 стр.)
146) Документи часів Гетьманщини: які документи характерні до того часу, схема структури держави, (Реферат, 13 стр.)
147) Основи ділового протоколу, (Контрольная, 14 стр.)
148) Форми обліку господарських процесів на туристичному підприємстві в Україні, (Контрольная, 13 стр.)
149) Класифікація документів: історія та теорія, (Диплом, 96 стр.)
150) ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, (Курсовая, 22 стр.)
151) Розробка термінології – провідна проблема сучасного документознавства, (Курсовая, 19 стр.)
152) Сучасний стан документознавства як науки, навчальної дисципліни та перспективи його розвитку, (Курсовая, 22 стр.)
153) Електронний документообіг як засіб ефективного управління підприємством (на прикладі філії автобази «Турист»), (Диплом, 96 стр.)
154) Класифікація документів: історія та теорія, (Диплом, 115 стр.)
155) Документ та інформаційна діяльність, (Контрольная, 23 стр.)
156) Організація роботи по комплектуванню фондів музею, (Контрольная, 16 стр.)
157) Документування податкової діяльності, (Курсовая, 36 стр.)
158) Установчий документ, (Курсовая, 43 стр.)
159) Предметизація документів (на прикладі конкретного фондоутримувача), (Курсовая, 30 стр.)
160) Документ, його ознаки і властивості, (Курсовая, 33 стр.)
161) Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД), (Контрольная, 17 стр.)
162) Кодування інформації, (Курсовая, 40 стр.)
163) Теорії інформації, (Курсовая, 40 стр.)
164) Організація сучасного діловодства, (Контрольная, 13 стр.)
165) Організація сучасного діловодства, (Контрольная, 12 стр.)
166) Складання та оформлення документів із загальних питань, (Курсовая, 22 стр.)
167) Комунікативні стилі, (Контрольная, 17 стр.)
168) Організація сучасного діловодства, (Контрольная, 12 стр.)
169) Організація сучасного діловодства, (Контрольная, 13 стр.)
170) Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД), (Контрольная, 18 стр.)
171) Первинні та вторинні інформаційні ресурси, (Контрольная, 16 стр.)
172) Інформаційне забезпечення роботи офісу, (Контрольная, 20 стр.)
173) Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД), (Контрольная, 21 стр.)
174) Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД), (Контрольная, 18 стр.)
175) Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД), (Контрольная, 16 стр.)
176) Організаційно-референтська та офісна діяльність, (Контрольная, 9 стр.)
177) Організація роботи з документами, (Контрольная, 14 стр.)
178) Контрольна робота з діловодства Варіант 9, (Контрольная, 8 стр.)
179) Контрольна робота з діловодства Варіант 3, (Контрольная, 10 стр.)
180) Організаційні засади запровадження електронного документообігу на Україні, (Материал, 65 стр.)
181) Сучасний стан документознавства як науки, навчальної дисципліни та перспективи його розвитку, (Курсовая, 22 стр.)
182) Електронний документообіг як засіб ефективного управління підприємством (на прикладі філії автобази «Турист»), (Диплом, 96 стр.)
183) Класифікація документів: історія та теорія, (Диплом, 115 стр.)
184) Документ та інформаційна діяльність, (Контрольная, 23 стр.)
185) Предметизація документів (на прикладі конкретного фондоутримувача), (Курсовая, 30 стр.)
186) Установчий документ, (Курсовая, 43 стр.)
187) Документознавство Варіант №16, (Контрольная, 9 стр.)
188) Контрольна робота з документознавства, (Контрольная, 21 стр.)
189) Організація сучасного діловодства, (Контрольная, 13 стр.)
190) Кадрове діловодство, (Контрольная, 15 стр.)
191) Контрольна діловодство, (Контрольная, 11 стр.)
192) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 17 стр.)
193) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 16 стр.)
194) Перспективи розвитку архівної справи в Україні: концепція Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки, (Курсовая, 35 стр.)
195) Організація документів Національного архівного фонду, (Курсовая, 41 стр.)
196) Організація документів Національного архівного фонду, (Курсовая, 37 стр.)
197) Основні види документів, що супроводжують управлінську діяльність установи, (Контрольная, 17 стр.)
198) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 14 стр.)
199) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 14 стр.)
200) Способи підвищення інформативності в реферативному тексті, (Курсовая, 26 стр.)

Материалы для рефератов 101 - 200 из 276
<<< Назад || Вперед >>>

© 2013 - 2019 refsbank.info