Материалы по предмету: «Документоведение»

1) документацiйно-комунiкацiйні системи Центру адмiнiстративних послуг «Прозорий офiс»., (Диплом, 104 стр.)
2) удосконалення системи діловодства в організації, (Диплом, 93 стр.)
3) сучасна законодавчо-нормативна база регулювання керування документаційними процесами., (Курсовая, 40 стр.)
4) еміграційна архівна україніка, (Диплом, 99 стр.)
5) цифрові бібліотеки в мережі Інтернет, (Диплом, 84 стр.)
6) сучасний стан та перспективи розвитку архівного менеджменту, (Диплом, 101 стр.)
7) вплив теоретичних та науково-методичних здобутків архівознавства на керування документаційними процесами., (Курсовая, 35 стр.)
8) Сучасна законодавчо-нормативна база регулювання керування документаційними процесами., (Курсовая, 40 стр.)
9) розроблення архівознавством наукових засад організації роботи з управлінськими документами., (Курсовая, 47 стр.)
10) наука про документ за кордоном, (Курсовая, 52 стр.)
11) Комплектування документного фонду, як основиайого формування, (Контрольная, 17 стр.)
12) Вкажіть правила роботи з документами, що містять комерційну таємницю, (Контрольная, 21 стр.)
13) Поняття, структура та механізми функціонування глобального інформаційного простору, (Курсовая, 34 стр.)
14) Інформаційний простір України, (Курсовая, 48 стр.)
15) Національний стандарт України ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами», (Курсовая, 45 стр.)
16) Управлінська інформація, як об’єкт і суб’єкт управління, (Курсовая, 52 стр.)
17) Терміносистема керування документаційними процесами, (Курсовая, 52 стр.)
18) Сучасний розвиток документознавства в Україні, (Курсовая, 48 стр.)
19) Стандартизація та сертифікаціядокументної інформації, (Курсовая, 50 стр.)
20) Міжнародна патентна класифікація, (Курсовая, 35 стр.)
21) Обов’язки та повноваження у сфері керування документаційними процесами, (Курсовая, 35 стр.)
22) Міжнародні правила складання бібліографічного опису, (Курсовая, 37 стр.)
23) Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комерційних підприємств., (Курсовая, 41 стр.)
24) Міжнародний стандарт ISO 15489:2001 «Інформація та документація. Керування документацією» та специфіки його впровадження в Україні., (Курсовая, 50 стр.)
25) Структура Стандарту ISO 15489:2001 «Інформація та документація. Керування документацією», (Курсовая, 39 стр.)
26) Перспективи розвитку українського інформаційного менеджменту, (Курсовая, 40 стр.)
27) законодавчо-нормативна база архівування документів установ, (Курсовая, 57 стр.)
28) Умови належного та ефективного керування документаційними процесами, (Курсовая, 36 стр.)
29) Організація роботи з управлінськими документами у різні історичні епохи., (Курсовая, 47 стр.)
30) Документознавство як суспільна наука: сучасний стан і напрямки розвитку, (Курсовая, 35 стр.)
31) Документознавство в системі наук, (Курсовая, 26 стр.)
32) Сучасний стан діловодства в Україні, (Курсовая, 42 стр.)
33) Структура, завдання та функції служб керування документаційними процесами, (Курсовая, 37 стр.)
34) Етапи становлення керування документаційними процесами за кордоном, (Курсовая, 38 стр.)
35) Виконавче діловодство, (Курсовая, 35 стр.)
36) Базова документація, (Курсовая, 44 стр.)
37) Структура та механізми функціонування інформаційного простору України., (Курсовая, 48 стр.)
38) Використання джерел інформації у інформаційно-аналітичній діяльності юридичних осіб, (Курсовая, 42 стр.)
39) Термінологічні проблеми документознавства., (Курсовая, 43 стр.)
40) Історія становлення та етапи розвитку процесу реферування, (Курсовая, 43 стр.)
41) Види аналітико-синтетичної переробки документної інформації., (Курсовая, 43 стр.)
42) Міжнародна патентна класифікація, (Курсовая, 35 стр.)
43) Історія розвитку зарубіжної науки про документ., (Курсовая, 44 стр.)
44) Методика підготовки інформаційно-аналітичних документів, (Курсовая, 33 стр.)
45) Організація підготовки інформаційно-аналітичних документів, (Курсовая, 39 стр.)
46) Внесок українських вчених-бібліографів у розвиток теорії і практики бібліографічного опису, (Курсовая, 36 стр.)
47) Вплив іноземних суб’єктів інформаційних відносин на інформаційний простір України, (Курсовая, 37 стр.)
48) Поняття анотації, довідки, біографії, (Контрольная, 9 стр.)
49) Книжкова справа в Україні, (Контрольная, 11 стр.)
50) Ефективність літературного редагування, (Курсовая, 27 стр.)
51) Методи опрацювання документів, (Контрольная, 15 стр.)
52) Наукові дослідження, (Контрольная, 14 стр.)
53) Аналіз передумов наукових термінів, (Контрольная, 8 стр.)
54) Формівання діловодства в Україні, (Контрольная, 13 стр.)
55) Визначення термінів, (Контрольная, 12 стр.)
56) Категорії документів, (Контрольная, 7 стр.)
57) Мистецтво ділового листа, (Контрольная, 12 стр.)
58) Особливість електронного документу, (Контрольная, 12 стр.)
59) Вимоги до документознавця, (Контрольная, 7 стр.)
60) Розпорядчі документи, (Контрольная, 7 стр.)
61) Діловедення документообіг, (Контрольная, 16 стр.)
62) Особливість видання, (Контрольная, 13 стр.)
63) Довідково-інформаційна документація, (Контрольная, 7 стр.)
64) Документація, (Контрольная, 18 стр.)
65) Категорія документів на підприємстві, (Контрольная, 15 стр.)
66) Завдання документознавства, (Контрольная, 8 стр.)
67) Оформлення службових документів, (Контрольная, 23 стр.)
68) Тендерна документація, (Контрольная, 20 стр.)
69) Документальні джерела, (Курсовая, 30 стр.)
70) Ведення документації в турфірмі, (Курсовая, 30 стр.)
71) Ефективність економічних видань, (Диплом, 70 стр.)
72) Розвиток поліграфії, (Контрольная, 20 стр.)
73) Електронний документообіг та електронне документування, (Диплом, 85 стр.)
74) Особливість роботи з документами, (Контрольная, 12 стр.)
75) Організаційно-розпорядчі документи, (Контрольная, 34 стр.)
76) Поняття документу, (Курсовая, 30 стр.)
77) Поняття “документ” як основа діловодства, (Курсовая, 26 стр.)
78) Особливість правових документів, (Курсовая, 28 стр.)
79) Особливості документознавства, (Курсовая, 40 стр.)
80) Документооборот в бухгалтерії, (Курсовая, 25 стр.)
81) Робота з документами на підприємстві, (Курсовая, 35 стр.)
82) Архівна справа в Україні, (Курсовая, 31 стр.)
83) Методы совершенствования документирования управленческой деятельности, (Курсовая, 30 стр.)
84) Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів, (Диплом, 115 стр.)
85) Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів, (Диплом, 108 стр.)
86) Документ як артефакт та історична пам’ять, (Курсовая, 35 стр.)
87) Розвиток вітчизняного документознавства, (Курсовая, 34 стр.)
88) Поштова служба в установі, (Диплом, 77 стр.)
89) Поштова служба в установі, (Диплом, 66 стр.)
90) Акт на документи що втратили історичну цінність і практичне значення і підлягають знищенню, (Курсовая, 20 стр.)
91) Упорядкування терміносистеми керування документаційними процесами, (Контрольная, 18 стр.)
92) Характеристика наукових дисциплін що розробляють наукові засади технологій керування документаційними процесами, (Контрольная, 17 стр.)
93) Посадова інструкція інспектора відділу кадрів, (Курсовая, 18 стр.)
94) Комунікативна функція реферативного тексту, (Курсовая, 30 стр.)
95) Логічні закони і правила в інформаційній аналітиці, (Контрольная, 18 стр.)
96) Поняття „реферування”, „реферативний документ” Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. Поняття „оглядово-аналітичний документ”., (Контрольная, 11 стр.)
97) Бібліотечна система України та її документні ресурси, (Контрольная, 20 стр.)
98) «Технічне завдання на розробку системи «Облік кадрів в учбовому закладі», (Контрольная, 19 стр.)
99) Інформаційне суспільство, (Контрольная, 26 стр.)
100) Функции официальных документов, (Курсовая, 31 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 276
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info