Материалы по предмету: «Управление персоналом»

1) АДМІНІСТРАТИВНий менеджмент на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Торговий дім «Насіння» ), (Диплом, 107 стр.)
2) ЗДІЙСНЕННЯ ПІДБОРУ ТА ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, (Диплом, 101 стр.)
3) Теріторіальна організація будівельного комплексу України, (Реферат, 14 стр.)
4) Производственный процесс организации, (Реферат, 15 стр.)
5) Упаковка, (Курсовая, 33 стр.)
6) Контрольная управление персоналом, (Контрольная, 18 стр.)
7) Управление службой сбыта, (Курсовая, 36 стр.)
8) Особенности управления персоналом в Японии.doc, (Курсовая, 44 стр.)
9) Кадровое планирование на предприятии, (Курсовая, 31 стр.)
10) Без названия..., (Материал, 90 стр.)
11) Без названия..., (Материал, 60 стр.)
12) Шляхи удосконалення стимулювання праці працівників на, (Диплом, 150 стр.)
13) МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЗАО «ЭЛЕВАТОР «КРАСНЫЙ КУТ», (Диплом, 90 стр.)
14) Разработка мероприятий по совершенствованию стратегии управления персоналом в ООО «Евротрейдинг», (Диплом, 83 стр.)
15) ВЫБОР СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА «КАРМЕН», (Курсовая, 36 стр.)
16) Организация оплаты труда государственных гражданских служащих, (Курсовая, 42 стр.)
17) Конкуренція за вільні робочи місця і за кваліфіковану робочу силу в Україні, (Курсовая, 40 стр.)
18) Стратегія управління персаналом в закладі ресторанного господарства, (Курсовая, 55 стр.)
19) Основні теорії мотивації зміст та висновки, (Реферат, 16 стр.)
20) Сучасні підходи до організації набору та відбору персоналу в підприємстві готельно-ресторанного бізнесу, (Курсовая, 56 стр.)
21) управление персоналом инновацилонной органиации, (Курсовая, 54 стр.)
22) Разработка программы адаптации и закрепления кадров на ООО «Инжстрой-Сити Монолит», (Курсовая, 52 стр.)
23) Набор и обучение персонала, (Курсовая, 39 стр.)
24) Порівняльний аналіз методів навчання та розвитку персоналу, (Контрольная, 14 стр.)
25) Занятость, (Реферат, 13 стр.)
26) Атестація персоналу фірми, (Курсовая, 38 стр.)
27) отчет по практике Адаптация персонала, (Отчет по практике, 38 стр.)
28) Совершенствование системы управления персоналом, (Диплом, 65 стр.)
29) Аттестация, (Курсовая, 25 стр.)
30) Контроль за состоянием трудовой дисциплины, (Реферат, 18 стр.)
31) Общие особенности кадровой стратегии малых предприятий, (Курсовая, 36 стр.)
32) 2 глава Диплома адаптация, (Диплом, 24 стр.)
33) Кадровая политика и кадровое планирование на предприятии, (Диплом, 104 стр.)
34) Удосконалення системи оцінки і мотивації персоналу підприємства, (Диплом, 102 стр.)
35) Методи відбору персоналу, (Контрольная, 27 стр.)
36) Менеджмент персоналу, (Контрольная, 20 стр.)
37) Організація та планування роботи менеджера, (Курсовая, 34 стр.)
38) Проектування та організація робочих місць персоналу управління, (Курсовая, 43 стр.)
39) Планування використання робочого часу працівниками апарату правління, (Курсовая, 50 стр.)
40) Визначення критеріїв ефективної діяльності менеджера, (Курсовая, 34 стр.)
41) Управління персоналом, (Контрольная, 12 стр.)
42) Управління персоналом. Зайнятість і безробіття., (Контрольная, 30 стр.)
43) Процедура найму людських ресурсів, (Контрольная, 13 стр.)
44) Участие работников в управлении предприятием как форма и метод социального партнерства, (Курсовая, 34 стр.)
45) Управление персоналом, (Курсовая, 25 стр.)
46) Управління персоналом, (Реферат, 26 стр.)
47) Трипартизм, (Курсовая, 45 стр.)
48) Стратегія управління персоналом, (Курсовая, 40 стр.)
49) Совершенствование системы мотивации труда на примере ОАО «ОММЕТ», (Курсовая, 51 стр.)
50) Презентация Совершенствование системы мотивации труда на примере ресторана, (Разное, 8 стр.)
51) Совершенствование мотивации, (Курсовая, 35 стр.)
52) Організація управлінської праці, (Курсовая, 55 стр.)
53) СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА, (Диплом, 105 стр.)
54) Мотивація трудової діяльності персоналу підприємства, (Диплом, 105 стр.)
55) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, (Диплом, 107 стр.)
56) КАДРОВА ПОЛІТИКА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ, (Диплом, 103 стр.)
57) Мотивація праці персоналу, (Диплом, 101 стр.)
58) Управління персоналом на підприємстві, (Исследование, 57 стр.)
59) Формування ефективної кадрової політики на підприємстві, (Курсовая, 58 стр.)
60) МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ, (Курсовая, 45 стр.)
61) Особливості мотивації персоналу організацій науково-технічної сфери, (Отчет по практике, 38 стр.)
62) Особливості та недоліки традиційних методів управління персоналом, (Контрольная, 10 стр.)
63) Планування витрат на персонал, (Контрольная, 8 стр.)
64) Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту, (Контрольная, 23 стр.)
65) Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту, (Контрольная, 12 стр.)
66) Проблеми реалізації службової кар’єри, (Контрольная, 17 стр.)
67) Конфлікт як інструмент розвитку організації (Управління персоналом), (Контрольная, 17 стр.)
68) Організаційне проектування системи управління персоналом, (Контрольная, 22 стр.)
69) Організація проектування системи управління персоналом, (Курсовая, 19 стр.)
70) Конфлікт як інструмент розвитку організації (Управління персоналом), (Контрольная, 17 стр.)
71) Роль руководителя в организации управления персоналом на предприятии, (Контрольная, 15 стр.)
72) Механізм та структура управління трудовими ресурсами, (Курсовая, 34 стр.)
73) Основи прийняття управлінських рішень, (Курсовая, 31 стр.)
74) Управління персоналом у міжнародних кампаніях, (Диплом, 81 стр.)
75) Мотивація поведінки, (Контрольная, 14 стр.)
76) Виробничий профіль та проектування структури організації, (Контрольная, 16 стр.)
77) Управління персоналом у міжнародних кампаніях, (Диплом, 66 стр.)
78) Управління персоналом, (Курсовая, 26 стр.)
79) Поняття мотивації, (Контрольная, 15 стр.)
80) Психологічна оцінка персоналу при доборі і розставлянні кадрів як фактор успішного функціонування організації, (Курсовая, 27 стр.)
81) Матеріальне стимулювання персоналу підприємства і шляхи його вдосконалення, (Диплом, 61 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 81 из 81


© 2013 - 2021 refsbank.info