Материалы по предмету: «Экономика предприятия»

1) договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності., (Курсовая, 33 стр.)
2) методи оцінки та відбору працівників фірми., (Курсовая, 33 стр.)
3) нормування оборотних коштів підприємства., (Курсовая, 39 стр.)
4) планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах господарювання., (Курсовая, 33 стр.)
5) система управління персоналом підприємства., (Курсовая, 35 стр.)
6) аналіз формування та використання прибутку підприємств., (Курсовая, 54 стр.)
7) Підвищення використання ОВФ, (Курсовая, 40 стр.)
8) Конкурентоспроможність продукції - характеристика, оцінка, шляхи забезпечення, (Курсовая, 36 стр.)
9) Зниження витрат виробництва та вплив його на результати господарської діяльності підприємства, (Курсовая, 41 стр.)
10) Зниження витрат виробництва та вплив його на результати господарської діяльності підприємства, (Курсовая, 34 стр.)
11) Економічне обґрунтування прибутку і прибутковості підприємницької діяльності (на прикладі ЗАТ "Речовий ринок"), (Диплом, 104 стр.)
12) Управління рекламною кампанією та визначення її бюджету, (Диплом, 106 стр.)
13) Дослiдження проблем забезпечення конкурентоспроможного торгiвельного пiдприємства, (Диплом, 150 стр.)
14) Напрямки вдосконалення цінової політики на підприємстві (на прикладі пп "тодос-продукт", (Диплом, 174 стр.)
15) Шляхи підвищення прибутку підприємства та пошук резервів підвищення рівня рентабельності (на прикладі ват «київський маргариновий завод»), (Диплом, 131 стр.)
16) РОЗРОБКА ПРОЕКТУ РОЗШИРЕННЯ ЗАТ «Айтрон – Укргаз метерс компані», (Диплом, 90 стр.)
17) Звіт з практики ТОВ "БМК", (Отчет по практике, 65 стр.)
18) Підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства "Осіріс", (Курсовая, 45 стр.)
19) Бізнес-план рекламного агенства, (Бизнес-план, 32 стр.)
20) Напрями розвитку та удосконалення комерційної діяльності ТОВ "Епіцентр", (Курсовая, 40 стр.)
21) Звіт практики ТОВ "Буддеталь", (Отчет по практике, 35 стр.)
22) РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТОВ «Вельта-ЛТД», (Диплом, 90 стр.)
23) Сертифікація виробництва лікарських засобів в Україні, (Контрольная, 18 стр.)
24) Обгрунтування проекту стратегічного розвитку ТОВ «СмартЛогістікс», (Диплом, 95 стр.)
25) Формування конкурентних переваг інноваційного активного підприємства ПрАТ «Фуршет», (Курсовая, 50 стр.)
26) Звыт з практики, (Отчет по практике, 50 стр.)
27) Управління підприємницькими ризиками в ВАТ «Київхліб», (Курсовая, 45 стр.)
28) ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ (на прикладі ТОВ «ІВ ФУКЕ»), (Разное, 85 стр.)
29) Капітал підприємства задачі, (Задача, 12 стр.)
30) Агентські відносини в корпоративному управлінні, проблеми опортуністичної поведінки та агентських відносин, (Контрольная, 22 стр.)
31) Організація та розвиток інтернет-торгівлі в Україні, (Курсовая, 40 стр.)
32) Діагностика стану господарської діяльності ЗАТ „Золотий каравай”, (Курсовая, 50 стр.)
33) Антикризисное управление предприятием гостиничного сервиса, (Диплом, 85 стр.)
34) Бизнес-план производство жалюзи, (Бизнес-план, 40 стр.)
35) Підвищення ефективності діяльності комунального підприємства КП "СККПО", (Курсовая, 60 стр.)
36) Організація виробництва газового електромагнітного клапана відсічного типу КГЕ-20, (Курсовая, 31 стр.)
37) Стратегия миссия Мебельная фабрика, (Курсовая, 43 стр.)
38) Направление поддержки развития сельской кредитной кооперации, (Курсовая, 31 стр.)
39) Риски сетевого бизнеса, (Реферат, 14 стр.)
40) Разработка стратегии развития производственной компании (на примере ООО Монолит), (Диплом, 88 стр.)
41) Мелкооптовые магазины-склады самообслуживания и их роль в товароснабжении предприятий малого бизнеса, (Курсовая, 27 стр.)
42) Підприємнитво, (Курсовая, 40 стр.)
43) Стратегическое планирование на предприятии, (Курсовая, 32 стр.)
44) Управління кризовим станом підприємства, (Диплом, 58 стр.)
45) Возрождение сельской кредитной кооперации в современной России, (Курсовая, 30 стр.)
46) Організація товаропостачання роздрібної торгівельної мережі, (Курсовая, 35 стр.)
47) Комерційна діяльність Епіцентр, (Курсовая, 42 стр.)
48) Контрольная по организации предпринимательской деятельности, (Реферат, 16 стр.)
49) Оцінка інвестиційної привабливості проекту на туристичному підприємстві, (Диплом, 64 стр.)
50) Формирование бизнес плана для пивного бара, (Диплом, 72 стр.)
51) 8 Оцінка впливу техніко-економічних інновацій і надкінцевий результат діяльності підприємства, (Диплом, 95 стр.)
52) Разработка мероприятий по повышению эффективности использования основного капитала ОАО Проектный институт Гипрокоммунэнерго г. Иваново, (Диплом, 92 стр.)
53) Підприємництво, як субєкт ринку, (Курсовая, 29 стр.)
54) Оподаткування діяльності торговельного підприємства (на матеріалах ТОВ «Спектр Інтер Груп», м. Київ), (Диплом, 117 стр.)
55) Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, (Курсовая, 38 стр.)
56) Бизнес план кафе Мечта, (Курсовая, 48 стр.)
57) Проект повышения конкурентоспособности продукции автомобильной промышленности, (Диплом, 85 стр.)
58) Антикризисное управление предприятием на примере ООО, (Диплом, 99 стр.)
59) Коммуникационная программа развития интернет-магазина, (Диплом, 82 стр.)
60) Создание рекламной компании, (Реферат, 34 стр.)
61) Основные этапы развития внутрифирменного планирования, (Курсовая, 26 стр.)
62) Бизнес-план ресторана, (Курсовая, 35 стр.)
63) Методы оценки инвестиционных проектов (на примере открытия дополнительных пунктов приема химчистки и прачечной ОАО «Мечта»)», (Диплом, 53 стр.)
64) Отчет по преддипломной практике ОАО «Предприятие социального обслуживания Метровагонмаш», (Отчет по практике, 65 стр.)
65) Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці, (Курсовая, 34 стр.)
66) Планування діяльності підприємства, (Курсовая, 37 стр.)
67) Совершенствование системы управления персоналом ООО «Ренуар», (Диплом, 91 стр.)
68) Хозяйственная деятельность предприятия на примере агентства недвижимости, (Диплом, 50 стр.)
69) Шляхи зміцнення фінансового стану ВАТ «ШЛЯХБУД», (Диплом, 57 стр.)
70) Розрахункова робота по виробничому підприємству, (Курсовая, 36 стр.)
71) Аналіз собівартості продукції, (Курсовая, 34 стр.)
72) Методика складання звіту про рух грошових коштів, (Исследование, 19 стр.)
73) Оперативний аналіз реалізації та рентабельності продукції, (Курсовая, 50 стр.)
74) Заробітна плата та її вдосконалення в сучасних економічних умовах, (Курсовая, 35 стр.)
75) Заробітна плата та її вдосконалення в сучасних економічних умовах, (Курсовая, 44 стр.)
76) ОЦІНКА ФІНАНСІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, (Диплом, 122 стр.)
77) 1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела 2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення і використання 3. Показники фінансового стану підприємства, (Контрольная, 15 стр.)
78) Принципи та форми раціональної організації виробництва 2. Посередницька діяльність як різновид підприємництва 3. Спрацювання та форми відтворення основних фондів, (Контрольная, 16 стр.)
79) Планування діяльності підприємства, (Контрольная, 20 стр.)
80) Маркетингова діяльність підприємства, (Курсовая, 30 стр.)
81) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
82) Собівартість продукції та шляхи її зниження, (Реферат, 15 стр.)
83) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
84) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
85) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
86) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
87) Дебіторська заборгованість підприємства, (Реферат, 22 стр.)
88) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
89) Без названия..., (Контрольная, 6 стр.)
90) Без названия..., (Контрольная, 12 стр.)
91) Без названия..., (Контрольная, 22 стр.)
92) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
93) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
94) Без названия..., (Контрольная, 20 стр.)
95) Аналіз податку на прибуток підприємства (На прикладі ТОВ "Ексінет"), (Курсовая, 28 стр.)
96) Реструктуризація підприємства, (Контрольная, 12 стр.)
97) Без названия..., (Контрольная, 15 стр.)
98) Прибуток: його створення та розпроділ, (Реферат, 15 стр.)
99) Планування на підприємстві, (Контрольная, 11 стр.)
100) Аналіз структури витрат на підприємстві (за матеріалами ЗАТ "Ідеал"), (Реферат, 12 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 1148
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info