Материалы по предмету: «Экономика»

1) суспільне виробництво та його специфіка за сучасних умов господарювання., (Курсовая, 35 стр.)
2) споживчий вибір і способи максимізації корисності, (Курсовая, 35 стр.)
3) сутність і функції ринку, (Курсовая, 46 стр.)
4) ринковий механізм і ринкова рівновага, (Курсовая, 34 стр.)
5) мікроекономіка у системі економічних знань, (Курсовая, 30 стр.)
6) зовнiшня трудова емiграцiя з України: причини, масштаби, наслiдки, (Курсовая, 50 стр.)
7) економічні потреби і інтереси, (Курсовая, 35 стр.)
8) сутність заробітної плати, як економічної категорії, та визначення її функцій, видів, форм та систем, (Курсовая, 43 стр.)
9) Світовий досвід економічних криз, (Курсовая, 56 стр.)
10) соціально-економічна природа тіньової економіки., (Курсовая, 49 стр.)
11) державне регулювання та функціонування ринку цінних паперів, (Курсовая, 38 стр.)
12) сутності заробітної плати, як економічної категорії, її функції, види, форми та системи, (Курсовая, 36 стр.)
13) формування та використання фінансових ресурсів підприємств в умовах ринку., (Курсовая, 44 стр.)
14) економічна система постіндустріального суспільства., (Курсовая, 40 стр.)
15) характеристика особливостей податкової системи., (Курсовая, 39 стр.)
16) аграрні відносини та земельна рента, (Курсовая, 43 стр.)
17) закономірності нагромадження та інвестицій., (Курсовая, 54 стр.)
18) соціально-економічна природа тіньової економіки., (Курсовая, 40 стр.)
19) податкова система, (Курсовая, 39 стр.)
20) політекономічна характеристика економічної системи., (Курсовая, 43 стр.)
21) економічна системасуспільства., (Курсовая, 36 стр.)
22) виникнення та етапи розвитку економічної науки., (Курсовая, 47 стр.)
23) дослідження поведінки покупців, (Курсовая, 45 стр.)
24) комерційна діяльність підприємства та шляхи її удосконалення., (Курсовая, 41 стр.)
25) планування системи збуту продукції на комерційному підприємстві, (Курсовая, 34 стр.)
26) життєвий цикл товарів, (Курсовая, 31 стр.)
27) формування і розподіл доходів у системі соціального захисту населення., (Курсовая, 60 стр.)
28) Системи міжнародних балансів, (Контрольная, 15 стр.)
29) Методи державного регулювання економіки, (Курсовая, 65 стр.)
30) Міжнародний поділ праці, як основна умова міжнародного виробничого співробітництва, (Курсовая, 40 стр.)
31) Становлення та розвиток грошово-кредитної системи в Україні, (Курсовая, 37 стр.)
32) Безробіття серед молоді та шляхів його подолання, (Курсовая, 46 стр.)
33) Закономірності нагромадження та інвестицій, (Курсовая, 54 стр.)
34) Державне регулювання цін, тарифів та доходів, (Контрольная, 15 стр.)
35) Доцільність створення інфраструктури підприємства, (Курсовая, 31 стр.)
36) Структурна криза в українській економіці в спад виробництва, (Реферат, 15 стр.)
37) Особливості грошового обігу в сучасних умовах, (Курсовая, 38 стр.)
38) Венчурне підприємництво в Україні, (Контрольная, 16 стр.)
39) Проблема дефіциту державного бюджету і обслуговування державного боргу, (Курсовая, 31 стр.)
40) Амортизація основних фондів (бюджетна установа), (Курсовая, 32 стр.)
41) Трансформаційні процеси в українській економіці, (Курсовая, 44 стр.)
42) Продуктивність організації: поняття, оцінка, шляхи забезпечення, (Курсовая, 36 стр.)
43) Фінансування капітальних вкладень в аграрних підприємствах лізингом, як специфічною формою кредитування, (Курсовая, 35 стр.)
44) Торговля как вид предпринимательской деятельности, состояние и перспективы ее развития, (Курсовая, 36 стр.)
45) Международное регулирование делопроизводства, (Реферат, 17 стр.)
46) Календарное планирование инвестиционных проектов, (Реферат, 19 стр.)
47) Экономика посредничества в сфере маркетинговых исследований и рекламно-информационного обеспечения, (Курсовая, 42 стр.)
48) Особенности регулирования экономики на муниципальном уровне, (Курсовая, 43 стр.)
49) Особенности использования СМИ, (Курсовая, 49 стр.)
50) Інвестиційна привабливість регіону ( на прикладі Хмельницької області), (Реферат, 13 стр.)
51) Функції місцевих бюджетів в регулюванні економічних відносин, (Реферат, 18 стр.)
52) Економічні та політичні приорітети економічної політики в Хмельницькій області, (Реферат, 19 стр.)
53) Особливості побудови та функціонування фінансової системи ЄС, (Курсовая, 40 стр.)
54) Сучасна економічна система України та перспективи її дальшого розвитку, (Курсовая, 42 стр.)
55) Торгівля як сфера обміну та сфера комерційної діяльності, (Курсовая, 44 стр.)
56) Перспективы развития сферы сервиса, (Курсовая, 24 стр.)
57) Особливості економічної кризи в Україні та шляхи їх вирішення, (Курсовая, 40 стр.)
58) Основні принципи економічного та соціального прогнозування, (Реферат, 19 стр.)
59) озвиток економічної науки в перехідних умовах, (Курсовая, 21 стр.)
60) Управление службой сбыта, (Курсовая, 36 стр.)
61) Практика Мурман Тур, (Курсовая, 39 стр.)
62) Сетевая торговля в РФ, (Курсовая, 40 стр.)
63) Олигополия как метод конкуренции, (Курсовая, 27 стр.)
64) Боротьба з тероризмом на транспорті як один із складових, (Курсовая, 25 стр.)
65) Асоцiацiя України i ЕС реалiї, перспективи i наслiдки, (Реферат, 15 стр.)
66) Науковий метод. Типологія методів наукового дослідження, (Реферат, 18 стр.)
67) Совершенствование системы управления персоналом на примере филиала ОАО Аэрофлот в СПб, (Диплом, 84 стр.)
68) Становление и развитие рынка услуг в Республике Беларусь, (Курсовая, 34 стр.)
69) Эволюция маркетинга и его современное состояние и перспективы развития, (Курсовая, 27 стр.)
70) Экономическая безопасность России, (Реферат, 17 стр.)
71) Российский рынок деловых программ, (Реферат, 16 стр.)
72) Организационно-экономическая практика, (Курсовая, 25 стр.)
73) Организация биржи и ее управление, (Реферат, 17 стр.)
74) Ссудный капитал и кредит, (Курсовая, 32 стр.)
75) Международные расчеты виды и условия их проведения, (Курсовая, 23 стр.)
76) Учет выпуска отгрузки и реализации продукции, (Курсовая, 42 стр.)
77) Система соцолізація відносин власності в сучасній єкономіці, (Реферат, 17 стр.)
78) Конкуренция в российской экономике, (Курсовая, 28 стр.)
79) Українсько-російські відносини на сучасному етапі проблеми та перспективи, (Курсовая, 36 стр.)
80) Місце України на світовому ринку товарів, (Курсовая, 32 стр.)
81) Регулирование деятельности профучастников, (Курсовая, 32 стр.)
82) Оперативное инновационное планирование, (Курсовая, 30 стр.)
83) Этапы сегментации рынка, (Реферат, 13 стр.)
84) Расходы региональных бюджетов особенности финансирования и роль в экономике России, (Курсовая, 38 стр.)
85) Влияние текущего экономического кризиса на экономику страны, (Курсовая, 25 стр.)
86) Анализ уровня эффективности организации труда, (Диплом, 94 стр.)
87) МИКРОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ТАКТИКИ, (Диплом, 89 стр.)
88) Проблемы развития угольной промышленности в отдельных экономических районах, (Реферат, 21 стр.)
89) Мировой рынок капиталов, (Реферат, 17 стр.)
90) Равновесие на денежном рынке, (Реферат, 13 стр.)
91) Структура индустрии гостеприимства сектор транспорта, (Курсовая, 32 стр.)
92) Анализ розничного товарооборота, (Курсовая, 40 стр.)
93) Теневая экономика России, (Курсовая, 29 стр.)
94) 150003 Технико-экономическое обоснование создания новой гостиничной услуги (на примере загородного комплекса «Легенда»), (Диплом, 77 стр.)
95) Организация Интернет-торговли в условиях товарного многообразия, (Диплом, 83 стр.)
96) Роль региональных финансов в экономике России, (Диплом, 85 стр.)
97) Разработка стратегий по персоналу, (Курсовая, 36 стр.)
98) Анализ состава и стоимости потребительской корзины, (Курсовая, 27 стр.)
99) Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ООО Дымовское колбасное производство, (Диплом, 83 стр.)
100) Эмиссия акций как средство финансирования фирмы, (Курсовая, 24 стр.)

Материалы для рефератов 1 - 100 из 1320
Вперед >>>

© 2013 - 2021 refsbank.info